ปรับตัวสู้ Covid-19 กักตัวแต่ไม่กักตุนสินค้าเกินงาม เรียนรู้กินอยู่อย่างพอเพียง

By |2023-07-06T08:17:50+00:00April 21st, 2020|เขียนบทความ|

ปรับตัวสู้ Covid-19 กักตัวแต่ไม่กักตุนสินค้าเกินงาม เรียนรู้กินอยู่อย่างพอเพียง สถานการณ์ Covid-19 ที่กำลังนำพาพวกเราเข้าสู่สภาวะฉุกเฉินที่ผู้คนต้องอยู่แต่ภายในบ้านเท่านั้นจึงจะปลอดภัย บ้านกลายเป็นที่ที่ปลอดภัยที่สุดอีกครั้ง ความตระหนกที่เกินความตระหนักในสถานการณ์เช่นนี้ ทำให้มีผู้คนออกมาจับจ่ายสินค้าอุปโภคบริโภคเพื่อกักตุนสินค้าไว้ใช้ในยามคับขันเป็นจำนวนมาก [...]