Spread the love

1 min read

เช็คด่วน! 20 ข้อในทางจิตวิทยาคุณอาจค้นพบความจริงในตัวคุณ

ต้องการมืออาชีพช่วย เขียนบทความหรือเน้นการเขียนบทความคุณภาพสูง รวมถึงปรับแต่งบทความให้เหมาะสมตามรูปแบบธุรกิจและบริการของคุณ เสริมด้วยบริการ เขียนบทความ SEO ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการค้นหาของเว็บไซต์คุณ ติดต่อตอนนี้ได้เลย

กรุณาตอบคำถามแต่ละข้อตามความเป็นจริง โดยไม่เข้าข้างตนเองแล้วเรามาดูผลกันว่า

 • คุณมีความสามารถอะไร
 • คุณมีความพิเศษอย่างไร
 • คุณมีการตัดสินใจที่รวดเร็วแค่ไหน
 • คุณมีเข้าใจตนเองและผู้อื่นมากน้อยเพียงใด

20 คำถามตรวจสอบตนเองก่อนว่าใช่หรือไม่ใช่กี่ข้อ

 1. คุณรู้สึกมีความสุขหรือกระตือรือร้นในการทำสิ่งใหม่ ๆ โดยเฉพาะสิ่งที่ยิ่งใหญ่ใช่หรือไม่?
 2. คุณมีพลังงานเหลือล้น ทำกิจกรรมได้มากโดยไม่รู้สึกเหนื่อยใช่หรือไม่?
 3. คุณพูดคุยอย่างรวดเร็วและนานใช่หรือไม่?
 4. ความคิดของคุณไหลมาอย่างรวดเร็วและต่อเนื่องใช่หรือไม่?
 5. คุณทำกิจกรรมหลายอย่างพร้อมกัน ถึงแม้จะคิดโครงการนี้อยู่แต่ก็คิดโครงการอื่นต่อเนื่องแล้วและไม่หยุดพักใช่หรือไม่?
 6. คุณมีความมั่นใจในตนเอง เชื่อว่าทำอะไรก็สำเร็จ เท่าที่ผ่านๆมาไม่เคยมีอะไรไม่สำเร็จ?
 7. คุณทำการตัดสินใจที่มีความเสี่ยงสูง ใช้เงินเพื่อความสำเร็จ คิดตลอดว่าไม่ว่าทำอะไรก็ต้องเสี่ยงใช่หรือไม่?
 8. คุณนอนน้อยลงแต่ยังคงรู้สึกมีพลังงานเต็มที่ใช่หรือไม่?
 9. คุณมองว่าตนเองมีความสำคัญและความสามารถมากกว่าผู้อื่นใช่หรือไม่?
 10. คุณต้องการให้คนรอบข้างชื่นชมและยกย่องตนเองเสมอ ไม่ว่าจะทางตรงหรือทางอ้อมใช่หรือไม่?
 11. คุณรู้สึกว่าตนเองมีคุณค่าพิเศษและเหนือกว่าผู้อื่น เสียสละมากกว่าคนอื่นใช่หรือไม่?
 12. คุณไม่ค่อยเข้าใจความรู้สึกของคนอื่นแม้แต่คนใกล้ชิด มองว่าไม่เห็นมีอะไรใช่หรือไม่?
 13. ในทุกๆ วันคุณใช้เวลาไปกับการหาวิธีหรือขั้นตอนต่างๆนาๆเพื่อให้บรรลุเป้าหมายของตนเองใช่หรือไม่?
 14. คุณรู้สึกว่ามีคนจ้องมองถึงความสำเร็จและการเปลี่ยนแปลงของคุณใช่หรือไม่?
 15. คุณต้องการให้ผู้อื่นยอมรับและมองเห็นความสำเร็จของคุณ คุณมักจะเน้นย้ำพูดถึงความสามารถของคุณบ่อยๆไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม ใช่หรือไม่?
 16. คุณจะพูดคุยและสนใจในเรื่องที่ตนเองสนใจเท่านั้น หากเป็นเรื่องอื่นๆ จะไม่เข้าร่วมสนทนาและไม่สนใจใช่หรือไม่?
 17. คุณเคยรู้สึกว่าตนเองไม่สามารถหยุดคิดหรือหยุดทำกิจกรรมบางอย่างได้แม้ว่าจะรู้สึกเหนื่อยใช่หรือไม่?
 18. คุณรู้สึกว่าคุณไม่ต้องการการสนับสนุนหรือคำแนะนำจากผู้อื่น และมองว่าเป็นสัญญาณของความอ่อนแอหรือไม่จำเป็นใช่หรือไม่?
 19. คุณเคยรู้สึกว่าคนอื่นไม่เข้าใจคุณ คุณทำทุกอย่างดีแล้วแต่ทำไมคนอื่นยังมองในแง่ลบใช่หรือไม่?
 20. คุณเคยรู้สึกว่าความคิดของคุณเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วจากความรู้สึกมีความสุขสูงสุดเป็นความเศร้าลึกสุด หรือจากปกติเป็นมีความสุขมากอย่างรวดเร็วใช่หรือไม่?
หลังจากตอบหมดแล้วนับดูว่าคุณตอบว่าใช่กี่ข้อจาก 20 ข้อ แล้วคุณจะรู้ถึงความสามารถหรือสิ่งที่คุณเป็นได้อย่างเข้าใจมากขึ้น

หลังจากที่ได้ตอบคำถามทั้งหมดตรวจสอบตนเองก่อนว่าตรงกี่ข้อ

การตอบคำถามเหล่านี้จะช่วยให้คุณเข้าใจตัวเองมากขึ้น แต่ไม่ควรใช้เพื่อตัดสินตัวเองหรือคนอื่นอย่างแน่นอน นี่เป็นเพียงการทดสอบเบื่องต้นเท่านั้น หากคุณรู้สึกว่าคุณมีปัญหาหรือมีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมหากคุณมีแนวโน้วในการตอบว่าใช่ในคำตอบส่วนใหญ่ คุณควรปรึกษาผู้เชี่ยวชาญทางด้านจิตวิทยาหรือจิตแพทย์เพื่อคำแนะนำและการดูแลที่เหมาะสม


แหล่งอ้างอิง

 • DSM-5 (The Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, Fifth Edition) – มาตรฐานในการวินิจฉัยและจำแนกภาวะทางจิตที่ถูกใช้โดยผู้เชี่ยวชาญทางจิตวิทยาและจิตแพทย์ทั่วโลก
 • บทความทางจิตวิทยาเกี่ยวกับบุคลิกภาพ (Personality Psychology Articles) – บทความเหล่านี้มักจะกล่าวถึงลักษณะและพฤติกรรมของบุคคลที่มีบุคลิกภาพต่างๆ
 • เว็บไซต์ทางจิตวิทยาเช่น Psychology Today – ที่มักจะมีบทความและแบบทดสอบเบื้องต้นเพื่อการประเมินตัวเองในแง่มุมต่างๆ
 • หนังสือเกี่ยวกับการพัฒนาตนเองและจิตวิทยา – เช่น “The Road Less Traveled” โดย M. Scott Peck และ “Emotional Intelligence” โดย Daniel Goleman

Spread the love