Spread the love

1 min read

รับเขียนบทความ seo กับเรื่องน่ารู้ จ้างอย่างไรให้ได้บทความที่โดนใจ

การเขียนบความนั้นเป็นเรื่องที่ดูเหมือนว่าจะง่าย แต่เอาเข้าจริง ๆ แล้วก็ไม่ได้ง่ายอย่างที่คิดเพราะต้องอาศัยปัจจัยหลายอย่าง โดยเฉพาะการเขียนบทความ SEO ที่ต้องต้องสื่อถึงสินค้าบริการและคีย์เวิร์ดได้อย่างลงตัว ในการทำ SEO จึงนิยมใช้บริการรับเขียนบทความ seo โดยเฉพาะ เพราะเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถเกี่ยวกับการเขียนบทความ SEO เป็นอย่างดี วันนี้จึงมีเทคนิคการจ้างเขียนบทความ SEO ให้ได้บทความที่ถูกใจมาฝากกัน

  • กำหนดแนวทางการเขียน ควรกำหนดแนวทางของบทความว่าต้องการบทความแบบไหน เช่น บทความที่เกี่ยวกับตัวสินค้า วิธีการใช้งาน ประโยชน์ของสินค้าหรือบริการ และอื่น ๆ เพื่อให้บริษัทที่รับเขียนบทความ seo เขียนได้ตรงตามแนวทางที่กำหนด
  • กำหนดคาแรคเตอร์และภาษาของบทความ ควรกำหนดคาแรคเตอร์ของบทความว่าต้องการให้บทความเล่าออกมาเป็นแบบไหน เช่น แบบเป็นทางการ แบบกึ่งทางการ แบบไม่เป็นทางการ แบบเป็นกันเอง หรืออื่น ๆ เพื่อให้บริษัทที่รับเขียนบทความ seo เลือกใช้ภาษาที่เหมาะสำหรับบทความ
  • กำหนดคีย์เวิร์ดหลัก โดยปกติแล้วบทความ SEO จะต้องมีคีย์เวิร์ดในการค้นหา ท่านสามารถกำหนดคีย์เวิร์ดหลักและคีย์เวิร์ดรองให้ตรงกับความต้องการได้ โดยจะต้องเป็นคีย์เวิร์ดที่นิยม เข้าใจง่าย และเกี่ยวข้องกับสินค้า
  • กำหนดจุดประสงค์ของการเขียนบทความ การแจ้งจุดประสงค์ของการเขียนบทความจะช่วยให้บริษัทรับเขียนบทความ seo เข้าใจจุดประสงค์ในการนำบทความไปใช้ได้มากขึ้น เช่น ต้องการนำไปโพสต์ลงเว็บไซต์
  • กำหนดขอบเขตของบทความ การกำหนดขอบเขตของบทความเป็นสิ่งสำคัญในการจ้างบริษัทรับเขียนบทความ seo เพราะจะช่วยให้บริษัทได้ทราบขอบเขตในการเขียนและไม่เขียนเนื้อหาที่นอกเหนือจากขอบเขตที่กำหนด เช่น ไม่ให้เขียนชื่อสถานที่ ไม่ให้เขียนชื่อบริษัท องค์กร รีสอร์ท หรือไม่ให้เอ่ยชื่อบุคคล เป็นต้น
  • กำหนดความยาวของบทความ ความยาวของบทความเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยทำให้บทความนั้น ๆ ดูน่าอ่านมากยิ่งขึ้น เพราะหากบทความยาวไปก็อาจทำให้ไม่น่าอ่านได้ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นความยาวของบทความก็จำเป็นต้องมีความเหมาะสมกับเนื้อหาด้วย เช่น บทความทั่วไป ควรเขียนจำนวน 500 คำ บทความโพสต์ลงเฟซบุ๊กควรเขียน 150 – 300 คำ เป็นต้น

และนี่คือเทคนิคดี ๆ ในการจ้างบริษัทรับเขียนบทความ seo หากใครที่สนใจก็สามารถนำไปลองใช้กันได้ เพราะเป็นวิธีที่จะช่วยให้คุณได้บทความที่ตรงกับความต้องการมากขึ้น นอกจากนี้ยังสามารถแจ้งข้อมูลอื่น ๆ ที่ต้องการให้บริษัททราบได้ หรือหากใครต้องการคำแนะนำเพิ่มเพิ่มก็สามารถขอคำแนะนำกับทางบริษัทได้ว่าต้องการให้บทความออกมาเป็นแบบไหน


Spread the love
ต้องการบทความคุณภาพเพื่อสร้างความสำเร็จต่อยอดธุรกิจ พร้อมดูแลครบวงจร
ติดต่อทีมงานมาได้เลยทุกช่องทาง!