Spread the love

1 min read

กลศาสตร์ควอนตัม โลกที่เต็มไปด้วยความลึกลับที่รอการค้นหา

ในจักรวาลอันกว้างใหญ่ไพศาล โลกที่เราคุ้นเคยนั้นเต็มไปด้วยสิ่งมหัศจรรย์มากมาย แต่หากมองลึกลงไปในระดับอะตอม โลกที่อยู่ใต้กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอน กลับเต็มไปด้วยปรากฏการณ์ที่ท้าทายความคิดและขัดกับสามัญสำนึก โลกควอนตัม โลกที่เต็มไปด้วยความลึกลับที่รอการค้นหา กำลังรอให้เราเปิดประตูเข้าไปสัมผัส

ต้องการมืออาชีพช่วย เขียนบทความหรือเน้นการเขียนบทความคุณภาพสูง รวมถึงปรับแต่งบทความให้เหมาะสมตามรูปแบบธุรกิจและบริการของคุณ เสริมด้วยบริการ เขียนบทความ SEO ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการค้นหาของเว็บไซต์คุณ ติดต่อตอนนี้ได้เลย

กลศาสตร์ควอนตัม

กลศาสตร์ควอนตัม (Quantum Mechanics) เป็นสาขาหนึ่งของฟิสิกส์ที่อธิบายพฤติกรรมของสสารและพลังงานในระดับอะตอมและอนุภาคย่อยอะตอม ต่างจากฟิสิกส์แบบดั้งเดิมที่อธิบายโลกในมหภาค กลศาสตร์ควอนตัมนำเสนอโลกที่เต็มไปด้วยปรากฏการณ์แปลกประหลาดและท้าทายความคิด เช่น การซ้อนทับ การพันกัน หลักความไม่แน่นอน และคลื่น-อนุภาคทวินาม

หลักการสำคัญของกลศาสตร์ควอนตัม:

 • การซ้อนทับ: อนุภาคสามารถอยู่ในสถานะซ้อนทับ หมายความว่ามันมีโอกาสอยู่หลายสถานะพร้อมกัน ตัวอย่างเช่น อิเล็กตรอนสามารถอยู่ทั้งในวงโคจรอะตอมได้หลายวงพร้อมกัน
 • การพันกัน: อนุภาคสองตัวสามารถเกี่ยวพันกัน หมายความว่าการวัดสถานะของอนุภาคตัวหนึ่งจะส่งผลทันทีต่อสถานะของอีกตัวหนึ่ง regardless of the distance between them.
 • หลักความไม่แน่นอน: เป็นไปไม่ได้ที่จะวัดทั้งตำแหน่งและโมเมนตัมของอนุภาคพร้อมกันด้วยความแม่นยำ
 • คลื่น-อนุภาคทวินาม: อนุภาคสามารถแสดงพฤติกรรมทั้งคลื่นและอนุภาค ขึ้นอยู่กับการทดลอง
 • กลศาสตร์ควอนตัม: ขัดแย้งกับความรู้ปัจจุบันในชีวิตประจำวัน

กลศาสตร์ควอนตัม เป็นทฤษฎีที่อธิบายพฤติกรรมของสสารและพลังงานในระดับอะตอมและอนุภาคย่อยอะตอม นำเสนอโลกที่เต็มไปด้วยปรากฏการณ์แปลกประหลาดและท้าทายความคิด ขัดแย้งกับความรู้ปัจจุบันที่เราคุ้นเคย

ตัวอย่างในชีวิตประจำวัน:

1. หลักความไม่แน่นอน:

 • เป็นไปไม่ได้ที่จะวัดตำแหน่งและความเร็วของลูกบอลพร้อมกันด้วยความแม่นยำ
 • ผลคูณของความคลาดเคลื่อนของตำแหน่ง (Δx) และความคลาดเคลื่อนของความเร็ว (Δv) จะมากกว่าหรือเท่ากับค่าคงที่ของพลังค์หารด้วย 4π (ħ/4π)
 • ขัดแย้งกับความรู้ปัจจุบันที่เราสามารถวัดตำแหน่งและความเร็วของวัตถุได้พร้อมกัน

2. การซ้อนทับ:

 • เหรียญสามารถอยู่ในสถานะ “หัว” และ “ก้อย” พร้อมกัน
 • ขัดแย้งกับความรู้ปัจจุบันที่เหรียญจะอยู่ในสถานะ “หัว” หรือ “ก้อย” เท่านั้น

3. การพันกัน:

 • สองลูกบอลที่เชื่อมโยงกัน แม้จะอยู่ห่างกันไกล
 • การวัดสถานะของลูกบอลหนึ่ง จะส่งผลต่อสถานะของอีกลูกบอลหนึ่งทันที
 • ขัดแย้งกับความรู้ปัจจุบันที่การกระทำระหว่างวัตถุจะเกิดขึ้นผ่านสื่อกลาง

4. การสื่อสารควอนตัม:

 • ข้อมูลสามารถส่งผ่านได้โดยไม่ต้องใช้สื่อกลาง
 • ขัดแย้งกับความรู้ปัจจุบันที่ข้อมูลต้องส่งผ่านสื่อกลาง เช่น คลื่นวิทยุหรือแสง

ตัวอย่างเหล่านี้ แสดงให้เห็นว่ากลศาสตร์ควอนตัมมีแนวคิดที่ขัดแย้งกับความรู้ปัจจุบัน

 

อะไรคือธรรมชาติของความเป็นจริงในระดับควอนตัม?

คำถามเกี่ยวกับธรรมชาติของความเป็นจริงในระดับควอนตัม เป็นหนึ่งในปริศนาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของวิทยาศาสตร์สมัยใหม่ ฟิสิกส์ควอนตัม อธิบายพฤติกรรมของสสารและพลังงานในระดับอะตอมและอนุภาคย่อยอะตอม แต่นำเสนอภาพโลกที่เต็มไปด้วยปรากฏการณ์แปลกประหลาดและท้าทายความคิด เช่น การซ้อนทับ การพันกัน ปรากฏการณ์เหล่านี้ ขัดแย้งกับสามัญสำนึกและความเข้าใจของเราเกี่ยวกับโลกในระดับมหภาค

ทฤษฎีต่างๆ เกี่ยวกับธรรมชาติของความเป็นจริงในระดับควอนตัม:

 • ทฤษฎีการตีความแบบดั้งเดิม: แบ่งออกเป็นสองแนวทางหลัก
  • การตีความแบบโคเปนเฮเกน: เน้นความเป็นไปได้หลายสถานะ (superposition) ของอนุภาค สถานะที่แท้จริงจะปรากฏเมื่อทำการวัด
  • การตีความแบบคลื่นนำร่อง: อนุภาคมีตำแหน่งที่แน่นอนเสมอ แต่คลื่นนำร่องจะกำหนดความน่าจะเป็นของการวัด
 • ทฤษฎีอื่นๆ:
  • ทฤษฎีจักรวาลคู่ขนาน: อนุภาคแต่ละตัวมีคู่ขนานในจักรวาลอื่น การวัดผลจะ “ยุบ” จักรวาลคู่ขนาน
  • ทฤษฎีแรงโน้มถ่วงควอนตัมแบบวนซ้ำ: เสนอว่าเวลาและอวกาศเกิดขึ้นจากควอนตัมของแรงโน้มถ่วง
  • ทฤษฎีจิตสำนึกควอนตัม: เสนอว่าจิตสำนึกมีบทบาทในการกำหนดความเป็นจริง

ตัวอย่างลึกลับกลศาสตร์ควอนตัม ยังคงเป็นเรื่องลึกลับ

ตัวอย่างลึกลับ:

1. ความหมายของฟังก์ชันคลื่น:

 • ฟังก์ชันคลื่นอธิบายความน่าจะเป็นของการหาอนุภาคในสถานะใดสถานะหนึ่ง
 • แต่ยังไม่เข้าใจความหมายที่แท้จริงของฟังก์ชันคลื่น

2. ปัญหาการวัด:

 • การวัดสถานะของอนุภาคควอนตัมจะเปลี่ยนสถานะนั้น
 • ยังไม่เข้าใจว่าทำไมการวัดถึงส่งผลต่ออนุภาค

3. ลักษณะของแรงโน้มถ่วง:

 • กลศาสตร์ควอนตัมอธิบายแรงพื้นฐานอื่น ๆ ยกเว้นแรงโน้มถ่วง
 • ยังไม่เข้าใจว่าแรงโน้มถ่วงทำงานอย่างไรในระดับควอนตัม

4. ปัญหาความเป็นจริง:

 • ทฤษฎีควอนตัมหลายทฤษฎีให้คำอธิบายที่แตกต่างกันเกี่ยวกับความเป็นจริง
 • ยังไม่ทราบว่าทฤษฎีใดที่ถูกต้อง

5. การตีความทฤษฎีควอนตัม:

 • มีการตีความทฤษฎีควอนตัมหลายแบบ
 • ยังไม่ทราบว่าการตีความใดที่ถูกต้อง

นักฟิสิกส์ พยายามหาคำตอบสำหรับลึกลับเหล่านี้

 

กลศาสตร์ควอนตัมในปี 2567: อนาคตที่เต็มไปด้วยความท้าทายและโอกาส

1. ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี:

 • คอมพิวเตอร์ควอนตัม: พัฒนาอย่างต่อเนื่อง มีศักยภาพในการแก้ปัญหาที่ซับซ้อน
 • การสื่อสารควอนตัม: พัฒนาเครือข่ายที่ปลอดภัยและรวดเร็ว
 • เซ็นเซอร์ควอนตัม: พัฒนาความแม่นยำและความไว

2. การประยุกต์ใช้:

 • วัสดุศาสตร์: พัฒนาวัสดุใหม่ที่มีคุณสมบัติพิเศษ
 • ยา: พัฒนายาและวิธีการรักษาโรคใหม่
 • พลังงาน: พัฒนาแหล่งพลังงานใหม่ที่มีประสิทธิภาพ

3. ความท้าทาย:

 • ความซับซ้อน: เทคโนโลยีควอนตัมยังมีความซับซ้อนสูง
 • ต้นทุน: เทคโนโลยีควอนตัมยังมีราคาแพง
 • กฎระเบียบ: กฎระเบียบยังไม่ทันต่อเทคโนโลยี

4. โอกาส:

 • การปฏิวัติอุตสาหกรรม: เทคโนโลยีควอนตัมมีศักยภาพในการปฏิวัติอุตสาหกรรมต่างๆ
 • การพัฒนาอย่างยั่งยืน: เทคโนโลยีควอนตัมสามารถช่วยแก้ปัญหาต่างๆ เช่น การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
 • การค้นพบทางวิทยาศาสตร์: เทคโนโลยีควอนตัมสามารถช่วยค้นพบสิ่งใหม่

5. ตัวอย่าง:

 • Google Sycamore: คอมพิวเตอร์ควอนตัมของ Google ที่สามารถแก้ปัญหาที่คอมพิวเตอร์แบบดั้งเดิมไม่สามารถแก้ได้
 • Quantum Key Distribution: เทคโนโลยีการสื่อสารควอนตัมที่ใช้หลักการของการพัวพัน
 • Nitrogen-Vacancy Centers: เซ็นเซอร์ควอนตัมที่มีความแม่นยำสูง

กลศาสตร์ควอนตัมมีศักยภาพที่จะเปลี่ยนแปลงโลกของเราในหลายๆ ด้าน ยังมี challenges ที่ต้องเผชิญ แต่ opportunities นั้นมากมาย อนาคตของกลศาสตร์ควอนตัมนั้นน่าตื่นเต้นและเต็มไปด้วยความหวัง

Avengers Endgame กลศาสตร์ควอนตัม

ในหนังเรือง Avengers: Endgame ใช้หลักกลศาสตร์ควอนตัม

ในหนัง Avengers: Endgame ตัวละครใช้ “มิติควอนตัม” (Quantum Realm) ในการเดินทางข้ามเวลา

มิติควอนตัม เป็นมิติที่อยู่คู่ขนานกับมิติปกติ อธิบายโดยกลศาสตร์ควอนตัม

หลักกลศาสตร์ควอนตัม ที่ใช้ในหนังมีดังนี้:

1. หลักความไม่แน่นอน:

 • อนุภาคสามารถอยู่ในสถานะซ้อนทับ
 • ตัวละครใช้หลักนี้ในการเดินทางข้ามเวลาไปยังอดีตหลาย ๆ ไทม์ไลน์

2. การพันกัน:

 • อนุภาคสองตัวเชื่อมโยงกัน แม้จะอยู่ห่างกันไกล
 • ตัวละครใช้หลักนี้ในการสื่อสารกับตัวเองในอดีต

3. ทฤษฎีสตริง:

 • เสนอว่าอนุภาคทุกชนิดประกอบด้วยสายสั่นพริ้ว
 • ตัวละครใช้ทฤษฎีนี้ในการอธิบายการเดินทางข้ามมิติ

อย่างไรก็ตาม หนังไม่ได้อธิบายหลักกลศาสตร์ควอนตัมอย่างละเอียด

นาโนเทคโนโลยีกับกลศาสตร์ควอนตัม เกี่ยวกันไหม

นาโนเทคโนโลยีกับกลศาสตร์ควอนตัมเกี่ยวข้องกันอย่างมาก นาโนเทคโนโลยีเป็นศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมและจัดการสสารในระดับอะตอมและโมเลกุล ซึ่งจำเป็นต้องใช้หลักการของกลศาสตร์ควอนตัม กลศาสตร์ควอนตัมอธิบายพฤติกรรมของสสารและพลังงานในระดับอะตอมและอนุภาคย่อยอะตอม ซึ่งเป็นสิ่งที่นาโนเทคโนโลยีต้องอาศัย

ตัวอย่างความสัมพันธ์:

 • ควอนตัมดอท: โครงสร้างนาโนที่มีคุณสมบัติพิเศษ เกิดขึ้นจากการกักขังอิเล็กตรอนในระดับควอนตัม
 • คอมพิวเตอร์ควอนตัม: คอมพิวเตอร์ที่มีประสิทธิภาพสูง ทำงานโดยใช้หลักการของกลศาสตร์ควอนตัม
 • วัสดุศาสตร์ควอนตัม: พัฒนาวัสดุที่มีคุณสมบัติพิเศษ โดยใช้หลักการของกลศาสตร์ควอนตัม

สรุป:

 • นาโนเทคโนโลยีใช้หลักการของกลศาสตร์ควอนตัม
 • กลศาสตร์ควอนตัมช่วยให้นาโนเทคโนโลยีพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ ๆ

 

ประเทศไทยกับกลศาสตร์ควอนตัม

กลศาสตร์ควอนตัม เป็นสาขาฟิสิกส์ที่ศึกษาพฤติกรรมของสสารและพลังงานในระดับอะตอมและอนุภาคย่อยอะตอม

ประเทศไทย เริ่มให้ความสำคัญกับกลศาสตร์ควอนตัมมากขึ้นในช่วงปี พ.ศ. 2560

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง:

 • สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.): จัดตั้ง โครงการวิจัยด้านเทคโนโลยีควอนตัม
 • สภาการวิจัยแห่งชาติ (สวร.): จัดตั้ง คณะกรรมการวิจัยด้านเทคโนโลยีควอนตัม
 • มหาวิทยาลัย: หลายแห่งมีหลักสูตรการสอนและงานวิจัยด้านกลศาสตร์ควอนตัม เช่น จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ความท้าทาย:

 • ทรัพยากรบุคคล: ยังมีนักวิจัยด้านกลศาสตร์ควอนตัมจำนวนน้อย
 • งบประมาณ: ยังมีงบประมาณสนับสนุนงานวิจัยไม่มาก
 • โครงสร้างพื้นฐาน: ยังมีห้องปฏิบัติการและเครื่องมือวิจัยที่จำกัด

 

ประเทศที่เป็นผู้นำเรื่องกลศาสตร์ควอนตัมมีหลายประเทศ

ตัวอย่าง:

 • สหรัฐอเมริกา: มีการลงทุนใน research and development สูง มีมหาวิทยาลัยชั้นนำ
 • จีน: มีการลงทุนใน infrastructure สูง มีบริษัทเทคโนโลยีขนาดใหญ่
 • เยอรมนี: มี expertise ในด้าน engineering and manufacturing
 • ญี่ปุ่น: มี expertise ในด้าน materials science and electronics
 • สหราชอาณาจักร: มี expertise ในด้าน theory and computation

ปัจจัย:

 • การลงทุนใน research and development
 • จำนวนนักวิจัย
 • คุณภาพของมหาวิทยาลัย
 • โครงสร้างพื้นฐาน
 • นโยบายของรัฐบาล

ตัวอย่าง

 • สหรัฐอเมริกา: มีมหาวิทยาลัยชั้นนำด้านกลศาสตร์ควอนตัม เช่น MIT, Stanford, Harvard
 • จีน: มีการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานด้านควอนตัมคอมพิวติ้งสูง
 • เยอรมนี: มีบริษัทชั้นนำด้านเทคโนโลยีควอนตัม เช่น Siemens, Zeiss

อย่างไรก็ตาม

 • การเป็นผู้นำไม่ได้แปลว่าประเทศนั้นเก่งที่สุดในทุกด้าน
 • ประเทศอื่น ๆ กำลังพัฒนาเทคโนโลยีควอนตัมอย่างรวดเร็ว
 • อนาคตของกลศาสตร์ควอนตัมยังมีอะไรที่ไม่แน่นอน

ข้อมูลทางสถิติ:

1. จำนวนนักฟิสิกส์ที่ทำงานด้านกลศาสตร์ควอนตัม:

 • ทั่วโลก: ประมาณ 100,000 คน
 • ประเทศไทย: ประมาณ 100 คน

2. งบประมาณการวิจัยด้านกลศาสตร์ควอนตัม:

 • ทั่วโลก: ประมาณ 10,000 ล้านดอลลาร์ต่อปี
 • ประเทศไทย: ประมาณ 100 ล้านบาทต่อปี

3. ผลงานตีพิมพ์ด้านกลศาสตร์ควอนตัม:

 • ทั่วโลก: ประมาณ 10,000 บทความต่อปี
 • ประเทศไทย: ประมาณ 100 บทความต่อปี

4. สถาบันการศึกษาที่มีหลักสูตรด้านกลาสตร์ควอนตัม:

 • ทั่วโลก: ประมาณ 1,000 แห่ง
 • ประเทศไทย: ประมาณ 10 แห่ง

แหล่งข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกลศาสตร์ควอนตัม

เว็บไซต์:

 • Stanford Encyclopedia of Philosophy:
 • Wikipedia: https://th.wikipedia.org/wiki/กลศาสตร์ควอนตัม
 • Quantum Computing for Everyone: https://quantum.country/

หนังสือ:

 • Feynman Lectures on Physics, Vol. III
 • The Feynman Lectures on Physics, Commemorative Issue
 • Quantum Computation and Quantum Information
 • Quantum Physics for Dummies

Spread the love