Spread the love

1 min read

เครื่องพันพาเลท อุปกรณ์สำคัญในอุตสาหกรรมการขนส่ง

ในอุตสาหกรรมการขนส่ง สินค้าต้องถูกขนส่งจากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่งอย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ เพื่อป้องกันความเสียหายจากการกระแทกหรือตกหล่น เครื่องพันพาเลทจึงเป็นอุปกรณ์สำคัญในอุตสาหกรรมนี้ โดยทำหน้าที่พันฟิล์มยืดรอบพาเลทที่บรรทุกสินค้าไว้ เพื่อช่วยยึดสินค้าให้แน่นหนาไม่เคลื่อนย้าย

pallet wrapping machine Important

เครื่องพันพาเลทมีกี่ประเภท

เครื่องพันพาเลทสามารถแบ่งออกได้เป็น 3 ประเภทหลักๆ ได้แก่

 • เครื่องพันพาเลทแบบแมนนวล (Manual Pallet Wrapper) เป็นประเภทที่ใช้งานง่ายที่สุด เหมาะสำหรับงานขนาดเล็กหรืองานที่มีปริมาณน้อย เครื่องพันพาเลทแบบแมนนวลประกอบด้วยอุปกรณ์หลักๆ

 • เครื่องพันพาเลทแบบกึ่งอัตโนมัติ (Semi-Automatic Pallet Wrapper) เป็นประเภทที่ได้รับความนิยมมากที่สุด เหมาะสำหรับงานที่มีปริมาณปานกลางหรืองานที่มีน้ำหนักมาก เครื่องพันพาเลทแบบกึ่งอัตโนมัติประกอบด้วยอุปกรณ์หลักๆ

 • เครื่องพันพาเลทแบบอัตโนมัติ (Automatic Pallet Wrapper) เป็นประเภทที่มีประสิทธิภาพสูงสุด เหมาะสำหรับงานที่มีปริมาณมากหรืองานที่มีน้ำหนักมากเป็นพิเศษ เครื่องพันพาเลทแบบอัตโนมัติประกอบด้วยอุปกรณ์หลักๆ

 

ฟิล์มที่ใช้พันพาเลท

ฟิล์มที่ใช้พันพาเลทมีหลายประเภท ประเภทที่นิยมใช้ ได้แก่

 • ฟิล์มยืด (Stretch Film) เป็นฟิล์มพลาสติกที่มีความยืดหยุ่นสูง ช่วยให้พันพาเลทได้แน่นหนา
 • ฟิล์มม้วน (Stretch Wrap Film) เป็นฟิล์มยืดที่มีหน้ากว้างมากกว่าฟิล์มยืดทั่วไป ช่วยให้พันพาเลทได้อย่างรวดเร็ว
 • ฟิล์มห่อพาเลท (Pallet Wrap Film) เป็นฟิล์มยืดที่มีหน้ากว้างและความยาวมากกว่าฟิล์มม้วนทั่วไป เหมาะสำหรับงานที่มีปริมาณมาก

 

ประโยชน์ของเครื่องพันพาเลท

เครื่องพันพาเลท หรือฟิล์มยืด เป็นอุปกรณ์ที่ใช้พันสินค้าบนพาเลท เพื่อยึดสินค้าให้แน่นหนาไม่เคลื่อนย้าย ป้องกันความเสียหายจากการกระแทกหรือตกหล่น มีประโยชน์มากมาย ดังนี้

 • ความปลอดภัย (Improved safety) : เครื่องพันพาเลทช่วยยึดสินค้าให้แน่นหนาไม่เคลื่อนย้าย ป้องกันการกระแทกหรือตกหล่นในระหว่างการขนส่งหรือจัดเก็บ ช่วยลดความเสี่ยงที่จะเกิดอุบัติเหตุและบาดเจ็บ

 • ประสิทธิภาพ (Increased efficiency) : เครื่องพันพาเลทช่วยประหยัดเวลาและแรงงานในการพันพาเลท เมื่อเทียบกับการพันพาเลทด้วยมือ เครื่องพันพาเลทสามารถพันพาเลทได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ช่วยให้การขนส่งสินค้าเป็นไปอย่างราบรื่นและรวดเร็ว

 • ต้นทุน (Reduced costs) : เครื่องพันพาเลทช่วยลดต้นทุนการขนส่งและจัดเก็บสินค้า ช่วยลดความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับสินค้าระหว่างการขนส่ง ช่วยลดเวลาและแรงงานในการขนย้ายสินค้า

 

ประโยชน์เฉพาะของเครื่องพันพาเลท

 • เสถียรภาพของสินค้า (Improved load stability) : เครื่องพันพาเลทช่วยทำให้สินค้าบนพาเลทมีเสถียรภาพ ไม่เคลื่อนย้ายง่าย เหมาะสำหรับการขนส่งสินค้าในระยะไกลหรือสินค้าที่มีน้ำหนักมาก

 • ความเสียหายของสินค้า (Reduced damage) : เครื่องพันพาเลทช่วยป้องกันไม่ให้สินค้าเกิดการกระแทกหรือเสียดสีกันระหว่างการขนส่งหรือจัดเก็บ

 • ทัศนวิสัยของสินค้า (Improved visibility) : เครื่องพันพาเลทช่วยทำให้สินค้าบนพาเลทมองเห็นได้ง่ายขึ้น เหมาะสำหรับการขนส่งสินค้าในพื้นที่ที่มีแสงสว่างน้อยหรือพื้นที่คับแคบ

 

การเลือกซื้อเครื่องพันพาเลท

การเลือกซื้อเครื่องพันพาเลทควรพิจารณาจากปัจจัยต่างๆ ดังนี้

 • ประเภทของสินค้า (The type of load) : ประเภทของสินค้าที่จะพันจะกำหนดความหนาและแรงยึดเกาะของฟิล์มที่ต้องใช้

 • ขนาดของสินค้า (The size of the load) : ขนาดของสินค้าจะกำหนดความกว้างของฟิล์มที่ต้องใช้

 • สภาพแวดล้อม (The environment) : สภาพแวดล้อมที่สินค้าจะถูกขนส่งหรือจัดเก็บจะกำหนดประเภทของฟิล์มที่ต้องใช้ เช่น หากสินค้าจะถูกขนส่งหรือจัดเก็บในสภาพแวดล้อมที่มีอุณหภูมิต่ำ ต้องใช้ฟิล์มที่ทนต่ออุณหภูมิต่ำ

 

เครื่องพันพาเลทนิยมใช้ในอุตสาหกรรมประเภทต่างๆ ดังนี้

 • อุตสาหกรรมอาหาร : ใช้ในการพันพาเลทบรรจุอาหาร คิดเป็น 30% ของมูลค่าตลาดเครื่องพันพาเลททั่วโลก เช่น อาหารกระป๋อง อาหารกล่อง อาหารสด เป็นต้น เพื่อป้องกันการกระแทก สิ่งสกปรก ความชื้น และเชื้อโรค
 • อุตสาหกรรมยานยนต์ : ใช้ในการพันพาเลทบรรจุชิ้นส่วนยานยนต์ คิดเป็น 25% ของมูลค่าตลาดเครื่องพันพาเลททั่วโลก เช่น เครื่องยนต์ เกียร์ ล้อ เป็นต้น เพื่อป้องกันการกระแทก รอยขีดข่วน และความเสียหายระหว่างการขนส่ง
 • อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ : ใช้ในการพันพาเลทบรรจุอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ คิดเป็น 20% ของมูลค่าตลาดเครื่องพันพาเลททั่วโลก เช่น คอมพิวเตอร์ โทรศัพท์มือถือ เป็นต้น เพื่อป้องกันการกระแทก รอยขีดข่วน และความเสียหายระหว่างการขนส่ง
 • อุตสาหกรรมก่อสร้าง : ใช้ในการพันพาเลทบรรจุวัสดุก่อสร้าง คิดเป็น 15% ของมูลค่าตลาดเครื่องพันพาเลททั่วโลก เช่น อิฐ ปูนซีเมนต์ ไม้ เป็นต้น เพื่อป้องกันการกระแทก สิ่งสกปรก และความเสียหายระหว่างการขนส่ง
 • อุตสาหกรรมอื่นๆ คิดเป็น 10% ของมูลค่าตลาดเครื่องพันพาเลททั่วโลก เช่น อุตสาหกรรมเคมี อุตสาหกรรมกระดาษ อุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ เป็นต้น

เครื่องพันพาเลทมีประโยชน์มากมายที่ช่วยเพิ่มความปลอดภัย ประสิทธิภาพ และช่วยลดต้นทุนในอุตสาหกรรมต่างๆ จึงเป็นอุปกรณ์ที่มีความสำคัญและได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

ยี่ห้อเครื่องพันพาเลทที่นิยมในประเทศไทย ได้แก่

 • CYCLOP : ยี่ห้อจากประเทศเยอรมนี มีชื่อเสียงด้านคุณภาพและประสิทธิภาพสูง
 • Smart Wasp : ยี่ห้อจากประเทศจีน มีชื่อเสียงด้านคุณภาพสูงและประสิทธิภาพการทำงาน
 • Blisterpak : ยี่ห้อจากประเทศจีน มีชื่อเสียงด้านราคาประหยัด
 • JRM : ยี่ห้อจากประเทศเกาหลีใต้ มีชื่อเสียงด้านความทนทานและใช้งานง่าย
 • K-Lite : ยี่ห้อจากประเทศเกาหลีใต้ มีชื่อเสียงด้านเทคโนโลยีที่ทันสมัย
 • Jiangsu : ยี่ห้อจากประเทศจีน มีชื่อเสียงด้านความหลากหลายของรุ่นและราคา

 

มูลค่าการซื้อขายเครื่องพันพาเลทในประเทศไทย

จากข้อมูลของกรมศุลกากร มูลค่าการนำเข้าเครื่องพันพาเลทในประเทศไทยปี 2565 อยู่ที่ประมาณ 1,500 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2564 ประมาณ 10% สาเหตุหลักมาจากความต้องการใช้เครื่องพันพาเลทที่เพิ่มขึ้นจากภาคอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น อุตสาหกรรมอาหาร อุตสาหกรรมยานยนต์ อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น

มูลค่าการซื้อขายเครื่องพันพาเลทในโลก

จากรายงานของ Global Market Insights มูลค่าตลาดเครื่องพันพาเลททั่วโลกปี 2565 อยู่ที่ประมาณ 2,500 ล้านดอลลาร์สหรัฐ คาดว่าจะเติบโตเฉลี่ยปีละ 4.5% ถึงปี 2573 สาเหตุหลักมาจากความต้องการใช้เครื่องพันพาเลทที่เพิ่มขึ้นจากภาคอุตสาหกรรมต่างๆ ทั่วโลก เช่น อุตสาหกรรมอาหาร อุตสาหกรรมยานยนต์ อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น

เขียนโดยผู้เชี่ยวชาญงานเขียน
นามปากกา : นกเหยี่ยว


Spread the love
ต้องการบทความคุณภาพเพื่อสร้างความสำเร็จต่อยอดธุรกิจ พร้อมดูแลครบวงจร
ติดต่อทีมงานมาได้เลยทุกช่องทาง!