Spread the love

1 min read

โรคไข้เลือดออก ภัยร้ายใกล้ตัวที่ควรระวัง

โรคไข้เลือดออกเป็นโรคติดต่อที่เกิดจากเชื้อไวรัสเดงกี (Dengue virus) ติดต่อผ่านทางยุงลายตัวเมียที่เป็นพาหะ ยุงลายตัวเมียจะกัดคนที่มีเชื้อไวรัสเดงกีอยู่ในเลือด แล้วจึงไปกัดคนอื่น ๆ ต่อไป จึงทำให้คนเหล่านั้นติดเชื้อได้เช่นกัน

โรคไข้เลือดออกเป็นโรคที่พบได้บ่อยในประเทศไทย ในแต่ละปีจะมีผู้ป่วยด้วยโรคไข้เลือดออกเป็นจำนวนมาก ผู้ป่วยบางรายอาจมีอาการรุนแรงถึงขั้นเสียชีวิตได้

ต้องการมืออาชีพช่วย เขียนบทความหรือเน้นการเขียนบทความคุณภาพสูง รวมถึงปรับแต่งบทความให้เหมาะสมตามรูปแบบธุรกิจและบริการของคุณ เสริมด้วยบริการ เขียนบทความ SEO ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการค้นหาของเว็บไซต์คุณ ติดต่อตอนนี้ได้เลย

โรคไข้เลือดออก ภัยร้ายใกล้ตัวที่ควรระวัง

อาการของโรคไข้เลือดออก

อาการของโรคไข้เลือดออกมักเริ่มหลังจากได้รับเชื้อไปแล้วประมาณ 4-7 วัน อาการที่พบได้บ่อย ได้แก่

 • ไข้สูงเฉียบพลัน 38-40 องศาเซลเซียส
 • ปวดศีรษะ
 • ปวดเมื่อยตามตัว
 • ปวดกล้ามเนื้อ
 • ปวดข้อ
 • คลื่นไส้ อาเจียน
 • เบื่ออาหาร
 • หน้าแดง
 • อาจมีจุดเลือดออกเล็กๆ ตามผิวหนัง
 • อาจมีเลือดออกตามไรฟัน เลือดกำเดาไหล ปัสสาวะหรืออุจจาระมีเลือดปน
 • ปวดท้องอย่างรุนแรง

 

ภาวะแทรกซ้อนของโรคไข้เลือดออก

ภาวะแทรกซ้อนของโรคไข้เลือดออกที่พบได้บ่อย ได้แก่

 • ภาวะเลือดออก
 • ภาวะช็อก
 • ภาวะตับอักเสบ
 • ภาวะไตวาย
 • ภาวะสมองอักเสบ

 

การวินิจฉัยโรคไข้เลือดออก

แพทย์จะวินิจฉัยโรคไข้เลือดออกจากอาการของผู้ป่วย ประวัติการสัมผัสกับยุงลาย และการตรวจทางห้องปฏิบัติการ ซึ่งได้แก่

 • การตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด (CBC) เพื่อดูจำนวนเม็ดเลือดแดง เม็ดเลือดขาว เกล็ดเลือด และค่าความเข้มข้นของเลือด
 • การตรวจภูมิคุ้มกันต่อไข้เลือดออก (IgM) เพื่อดูว่ามีการติดเชื้อไวรัสเดงกีหรือไม่
 • การตรวจ NS1 Ag ต่อเชื้อโดยตรง เพื่อดูว่ามีการติดเชื้อไวรัสเดงกีในระยะแรกหรือไม่
 • การตรวจ PCR เพื่อหาเชื้อไวรัสเดงกี

 

การรักษาโรคไข้เลือดออก

การรักษาโรคไข้เลือดออกในปัจจุบันยังไม่มียาต้านไวรัสที่มีประสิทธิภาพเพียงพอ การรักษาจึงเป็นการรักษาตามอาการและประคับประคอง โดยแพทย์อาจให้ยาลดไข้ ยาแก้ปวด ยาแก้อาเจียน และให้ดื่มน้ำเกลือแร่ทดแทนน้ำที่สูญเสียไป

ผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกควรดื่มน้ำสะอาดให้เพียงพอ เพื่อทดแทนน้ำที่สูญเสียไปจากการมีไข้และเหงื่อออก นอกจากนี้ ควรรับประทานอาหารที่มีโปรตีนสูง เช่น เนื้อสัตว์ ไข่ นม เพื่อช่วยซ่อมแซมเซลล์เม็ดเลือดแดงที่เสียหาย

การป้องกันโรคไข้เลือดออก

การป้องกันโรคไข้เลือดออกที่ดีที่สุด คือ การกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ของยุงลาย ซึ่งได้แก่

 • เก็บกวาดบ้านให้สะอาด ไม่ให้มีภาชนะใส่น้ำขัง
 • ปิดฝาภาชนะที่มีน้ำขัง
 • หมั่นเปลี่ยนน้ำในแจกันดอกไม้และกระถางต้นไม้ทุกสัปดาห์
 • กำจัดขยะมูลฝอยอย่างถูกวิธี
 • การฉีดวัคซีนป้องกันไข้เลือดออก

 

โรคไข้เลือดออกเป็นโรคติดต่อที่พบได้บ่อยในประเทศไทย ผู้ป่วยบางรายอาจมีอาการรุนแรงถึงขั้นเสียชีวิตได้ ดังนั้น จึงควรระมัดระวังและป้องกันโรคไข้เลือดออก โดยกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ของยุงลาย และฉีดวัคซีนป้องกันไข้เลือดออก

เขียนโดยผู้เชี่ยวชาญงานเขียน
นามปากกา : ถังแก๊ส


Spread the love