Spread the love

1 min read

Company Profile : เครื่องมือการตลาดสร้างภาพลักษณ์และสร้างความน่าเชื่อถือ

Company profile คือเอกสารที่นำเสนอข้อมูลสรุปเกี่ยวกับองค์กร โดยทั่วไปแล้วมักใช้เพื่อแนะนำองค์กรแก่กลุ่มเป้าหมาย เช่น ลูกค้า คู่ค้า หรือนักลงทุน การเขียน Company profile ที่ดีจะช่วยให้องค์กรสามารถนำเสนอภาพลักษณ์ที่ดีแก่กลุ่มเป้าหมายและสร้างความน่าเชื่อถือให้กับองค์กรได้

ต้องการมืออาชีพช่วย เขียนบทความหรือเน้นการเขียนบทความคุณภาพสูง รวมถึงปรับแต่งบทความให้เหมาะสมตามรูปแบบธุรกิจและบริการของคุณ เสริมด้วยบริการ เขียนบทความ SEO ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการค้นหาของเว็บไซต์คุณ ติดต่อตอนนี้ได้เลย

เนื้อหาของ Company Profile โดยทั่วไปมักประกอบด้วยหัวข้อต่างๆ ดังนี้

 • ประวัติความเป็นมา กล่าวถึงจุดเริ่มต้น ความสำเร็จที่ผ่านมา และทิศทางในอนาคตขององค์กร
 • โครงสร้างการบริหาร กล่าวถึงโครงสร้างองค์กร ตำแหน่งและหน้าที่ความรับผิดชอบของแต่ละฝ่าย
 • สินค้าและบริการ กล่าวถึงสินค้าและบริการที่องค์กรให้บริการ ครอบคลุมประเภท คุณสมบัติ และจุดเด่นของสินค้าและบริการ
 • ความสำเร็จที่ผ่านมา กล่าวถึงความสำเร็จที่ผ่านมาขององค์กร เช่น รางวัลที่ได้รับ ลูกค้ารายสำคัญ และผลงานที่โดดเด่น
 • แผนงานในอนาคต กล่าวถึงแผนงานในอนาคตขององค์กร เช่น เป้าหมาย กลยุทธ์ และทิศทางการพัฒนา

นอกจากนี้ องค์กรอาจพิจารณาเพิ่มเนื้อหาอื่นๆ ลงไปใน Company Profile เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยมขององค์กร ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน หรือข้อมูลเกี่ยวกับสังคมและสิ่งแวดล้อม

หลักในการเขียน Company Profile ที่ดี

การเขียน Company profile ที่ดีควรให้ความสำคัญกับประเด็นดังต่อไปนี้

 • เนื้อหา เนื้อหาควรมีความครบถ้วน เข้าใจง่าย และน่าเชื่อถือ โดยเน้นย้ำถึงจุดเด่นและข้อแตกต่างขององค์กร
 • ภาษา ควรใช้ภาษาที่กระชับ ชัดเจน และเข้าใจง่าย
 • การออกแบบ ควรออกแบบให้สวยงาม น่าอ่าน และสะดุดตา

การเขียน Company profile ที่ดีจะช่วยให้องค์กรสามารถนำเสนอภาพลักษณ์ที่ดีแก่กลุ่มเป้าหมายและสร้างความน่าเชื่อถือให้กับองค์กรได้ ดังนั้น องค์กรควรให้ความสำคัญกับการเขียน Company profile อย่างรอบคอบ

ตัวอย่างการเขียน Company Profile

บริษัท เกิดมารวย98 จำกัด

โลจิสติกส์ครบวงจร ราคาถูก รวดเร็ว ตรงเวลา

ภาพประกอบ

รูปภาพรถบรรทุก เรือขนส่งสินค้า และเครื่องบินขนส่งสินค้า ประกอบกับข้อความ “โลจิสติกส์ครบวงจร ราคาถูก รวดเร็ว ตรงเวลา”

เนื้อหา

ประวัติความเป็นมา

บริษัท เกิดมารวย98 จำกัด ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2565 โดยกลุ่มนักธุรกิจที่มีประสบการณ์ในอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจโลจิสติกส์ทั้งในและต่างประเทศ โดยมุ่งเน้นที่การให้บริการที่มีคุณภาพ รวดเร็ว และราคาประหยัด

ประเภทสินค้าและบริการที่บริษัทให้บริการ

บริษัท เกิดมารวย98 จำกัด ให้บริการโลจิสติกส์ครบวงจร ทั้งการขนส่งสินค้า การนำเข้า-ส่งออก การขนถ่ายสินค้า การกระจายสินค้า การจัดเก็บสินค้า และบริการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยครอบคลุมสินค้าทุกประเภท เช่น

 • สินค้าอุปโภคบริโภค เช่น อาหาร เครื่องดื่ม เสื้อผ้า เครื่องสำอาง
 • สินค้าอุตสาหกรรม เช่น ชิ้นส่วนรถยนต์ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เครื่องจักร
 • สินค้าเกษตร เช่น ข้าว น้ำตาล ยางพารา
 • สินค้าอันตราย เช่น วัตถุไวไฟ วัตถุระเบิด

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีบริการพิเศษอื่นๆ เช่น

 • บริการขนส่งสินค้าเร่งด่วน
 • บริการขนส่งสินค้าควบคุมอุณหภูมิ
 • บริการขนส่งสินค้าพิเศษ

เครือข่ายพันธมิตรของบริษัท

บริษัท เกิดมารวย98 จำกัด มีเครือข่ายพันธมิตรที่แข็งแกร่งทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ ครอบคลุมทั้งผู้ให้บริการขนส่ง ผู้ให้บริการท่าเรือ ผู้ให้บริการคลังสินค้า และผู้ให้บริการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ช่วยให้บริษัทฯ สามารถให้บริการโลจิสติกส์ได้อย่างครบวงจรและมีประสิทธิภาพสูงสุด

จุดเด่นที่เราภูมิใจ

บริษัท เกิดมารวย98 จำกัด มีจุดเด่นในด้านราคาที่ประหยัด โดยบริษัทฯ ดำเนินธุรกิจโลจิสติกส์โดยใช้ระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพและควบคุมต้นทุนอย่างเข้มงวด นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีจุดเด่นในด้านความเร็ว โดยบริษัทฯ มีเครือข่ายพันธมิตรที่แข็งแกร่งที่สามารถให้บริการโลจิสติกส์ได้อย่างรวดเร็วและทันเวลา นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีจุดเด่นในด้านความตรงเวลา โดยบริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการส่งมอบสินค้าตรงตามเวลาที่กำหนด

รางวัลหรือความสำเร็จของบริษัทที่ผ่านมา

บริษัท เกิดมารวย98 จำกัด ได้รับรางวัลมากมายจากความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจ ดังนี้

 • ได้รับรางวัลบริษัทโลจิสติกส์ยอดเยี่ยมแห่งปี 2566
 • ได้รับรางวัลบริษัทโลจิสติกส์ที่มีอัตราการเติบโตสูงแห่งปี 2567
 • ได้รับรางวัล Thailand Logistics Awards 2023
 • ได้รับรางวัล Asia Logistics Awards 2024

แผนงานในอนาคตของบริษัทมุ่งสู่ผู้นำโลจิสติกส์ระดับภูมิภาค

บริษัท เกิดมารวย98 จำกัด มีแผนงานที่จะขยายธุรกิจโลจิสติกส์อย่างต่อเนื่อง ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ โดยมุ่งเน้นการขยายเครือข่ายพันธมิตร เพิ่มศักยภาพการให้บริการ และนำเทคโนโลยีใหม่ๆ มาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน บริษัทฯ มั่นใจว่าจะสามารถก้าวสู่ผู้นำโลจิสติกส์ระดับภูมิภาคได้อย่างแน่นอน

บทสรุป

บริษัท เกิดมารวย98 จำกัด เป็นบริษัทโลจิสติกส์ที่มีความน่าเชื่อถือและมีประสบการณ์ในอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะให้บริการโลจิสติกส์คุณภาพสูง รวดเร็ว และราคาประหยัด เพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับลูกค้า

เขียนโดยผู้เชี่ยวชาญงานเขียน
นามปากกา : นกเหยี่ยว


Spread the love