จ้างเขียนบทความ กับนักเขียนมืออาชีพ

หากต้องการพูดคุยสอบถามในการจ้างเขียนบทความ สามารถติดต่อได้ทาง Line, Email, Phone

 • บอกความต้องการของท่าน เงื่อนไขต่าง ๆ ที่ท่านต้องการ
 • จุดประสงค์ในการเขียน
 • สิ่งที่ต้องการในการเขียนบทความ
 • ความยาวของบทความ

เราพร้อมบริการท่านอย่างเต็มความสามารถ หากต้องการบทความที่ดีมีคุณภาพ ควรแจ้งรายละเอียดแก่นักเขียนให้มากที่สุด ให้นักเขียนเข้าใจถึงความต้องการ จุดประสงค์ในการเขียน และเงื่อนไขที่ท่านกำหนด

ลงทะเบียน

สำหรับผู้ว่าจ้าง(Client)

ช่องทางที่ 1 ใช้ระบบ CWS
ลูกค้าสามารถที่จะทำการจ้างเขียนบทความด้วยตนเองได้โดยไม่ต้องคอยเจ้าหน้าที่ ระบบสามารถให้บริการได้ตลอดเวลา ทำให้ลูกค้ามีความสะดวกสบายมากขึ้นในการทำงาน แต่ทั้งนี้ลูกค้าต้องทำการลงทะเบียนก่อนในครั้งแรก และโอนเงินเข้ามาในระบบก่อน ระบบ CWS (Client and Writer System) ถึงจะสามารถทำงานได้

ระบบจะทำการหักเงินตามจำนวนบทความที่มีการจ้าง และจะแสดงให้เห็นก่อนทำการจ้างจริง ดังนั้นลูกค้าจะรู้ค่าใช้จ่ายก่อนการเริ่มงาน

ช่องทางที่ 2 ติดต่อเจ้าหน้าที่
ในบางเงื่อนไขหรืองานบางอย่างที่มีความต้องการมากกว่าการเขียนแบบปกติมีความจำเป็นอย่างมากที่ลูกค้าควรให้เจ้าหน้าดูแลงาน เช่น งานที่ต้องการคุณภาพสูง มีเงื่อนไข รูปแบบที่จะต้องเป็นไปตามที่กำหนด มีภาษาที่เฉพาะเจาะจง หรืองานที่ต้องการนักเขียนเฉพาะทาง ควรติดต่อเจ้าหน้าที่ เพื่อให้งานออกมาไม่ผิดพลาด และตรงตามที่ลูกค้าต้องการ

เจ้าหน้าที่จะคอยให้คำปรึกษา และสั่งงานนักเขียนให้เพื่อให้งานออกมาตรงตามความต้องการ และไม่มีข้อผิดพลาดในการสื่อสาร

แนวทางที่ต้องปฏิบัติสำหรับผู้ว่าจ้าง (CLIENT)

โดยการตกลงตามข้อกำหนดเหล่านี้ เท่ากับคุณตกลงว่าในเวลาที่ใช้บริการ คุณจะปฏิบัติตามกฎเหล่านี้

 • ห้ามทำสิ่งใดก็ตามที่ผิดกฎหมาย
 • ห้ามดำเนินกิจกรรมใด ๆ ที่แสวงหาประโยชน์ เป็นอันตราย หรือมีทีท่าว่าจะเป็นอันตรายต่อเด็ก
 • ห้ามส่งสแปม สแปมคืออีเมล, ข้อความประกาศ, คำขอชื่อบุคคลสำหรับติดต่อ, SMS (ข้อความ SMS) หรือข้อความโต้ตอบแบบทันทีที่ส่งมาเป็นจำนวนมากโดยไม่ได้ต้องการหรือร้องขอ
 • ห้ามแสดงต่อสาธารณะหรือใช้บริการเพื่อแบ่งปันเนื้อหาหรือเนื้อความที่ไม่เหมาะสม (เกี่ยวข้องกับการเปลือยกาย การมีเพศสัมพันธ์กับสัตว์ สื่อลามกอนาจาร ความรุนแรงที่แสดงออกอย่างชัดเจน หรือการกระทำผิดทางอาญา เป็นต้น) หรือเนื้อหาของคุณหรือเนื้อหาที่ไม่ได้สอดคล้องกับกฎหมายหรือระเบียบข้อบังคับในพื้นที่
 • ห้ามดำเนินกิจกรรมที่เป็นการหลอกลวงหรือก่อให้เกิดความเข้าใจผิด (เช่น การขอเงินโดยการสวมรอย การปลอมตัวเป็นผู้อื่น การควบคุมบงการบริการเพื่อเพิ่มจำนวนครั้งที่เล่น หรือให้มีผลต่อการจัดอันดับ การให้คะแนน หรือความคิดเห็น) หรือที่เป็นการหมิ่นประมาทหรือทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียง
 • ห้ามประกาศ พิมพ์ บอกกล่าว แจ้งไม่ว่าจะทางหนึ่งทางใด เพื่อความปลอดภัยของทั้งสองฝ่าย เช่น ชื่อ นามสกุล, อีเมล์, line, เบอร์โทร และช่องทางอื่น ๆ ทั้งนี้ทุกการกระทำทุกอย่างจะต้องอยู่ภายใต้การทำงานของเว็บไซต์นี้เท่านั้น หากต้องการติดต่อกรุณาแจ้ง admin ของเว็บไซต์เท่านั้น
 • ห้ามทำการติดต่อกันภายนอกเว็บไซต์ โดยการให้ข้อมูลในการติดต่อไม่ว่าจะส่วนหนึ่งส่วนใด กรณีใด ๆ ไม่ว่าจะติดต่อหรือไม่ติดต่อก็ตาม หากตรวจพบเราจะทำการปิดบัญชี และหยุดการทำธุรกรรมทางการเงินโดยทันทีโดยไม่แจ้งล่วงหน้า ทั้งนี้เพื่อป้องกันการหลอกลวงในทุกรูปแบบที่เราจะไม่สามารถป้องกันได้
 • หลังจากที่ผู้จ้างทำการสร้างโครงการจะมีนักเขียนเข้ามารับงาน งานควรจะเสร็จภายใน 2 วัน หลังจากที่นักเขียนรับงาน หรือตามที่ได้ตกลง
 • ห้ามหลบเลี่ยงข้อจำกัดใด ๆ เกี่ยวกับการเข้าถึงหรือความพร้อมให้บริการของบริการ
 • ห้ามดำเนินกิจกรรมที่เป็นอันตรายต่อคุณ บริการ หรือผู้อื่น (เช่น การส่งไวรัส การสะกดรอยตาม การสื่อสารถ้อยคำแสดงความเกลียดชัง หรือการส่งเสริมให้ใช้ความรุนแรงต่อผู้อื่น)
 • ห้ามละเมิดสิทธิของผู้อื่น (เช่น การแบ่งปันเพลงที่มีลิขสิทธิ์หรือเนื้อหาอื่น ๆ ที่มีลิขสิทธิ์โดยไม่ได้รับอนุญาต การจำหน่ายต่อหรือแจกจ่ายในลักษณะอื่น ๆ )
 • ห้ามดำเนินกิจกรรมที่ละเมิดสิทธิความเป็นส่วนตัวหรือสิทธิในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้อื่น
 • ห้ามช่วยผู้อื่นทำการฝ่าฝืนกฎเหล่านี้

-การบังคับใช้ หากคุณละเมิดข้อกำหนดเหล่านี้ เราอาจหยุดให้บริการกับคุณตามดุลพินิจของเราแต่เพียงผู้เดียว อย่างไรก็ตาม เราไม่สามารถตรวจสอบบริการทั้งหมดได้และไม่ได้พยายามที่จะดำเนินการเช่นนั้น

-username มีความสำคัญในการสมัครแต่หาก ชื่อ username ที่สมัครทำให้เกิดการเข้าใจผิด หรือใกล้เคียง คล้าย เหมือน ที่อาจจะทำให้เข้าใจผิดไปในทางหนึ่งทางใด เราจะดุลพินิจในการตัดสินและอาจมีความจำเป็นที่ต้องเปลี่ยน username

 เนื้อหาของคุณ

ภาระผูกพันทั่วไป

(ก) มารยาทในการใช้งานและความเคารพและความเป็นมืออาชีพจากผู้ใช้ทั้งหมดของแพลตฟอร์มและ ขอสงวนสิทธิ์ในการขับไล่หรือระงับการใช้งานจากการใช้แพลตฟอร์มในเวลาใด ๆ ในดุลยพินิจและการตัดสินใจดังกล่าวจะเป็น สุดท้าย คุณอาจจะต้องถูกดำเนินการตามกฎหมายรับผิดชอบต่อความเสียหายได้รับความเดือดร้อนโดยผู้ใช้เนื้อหาอื่น ๆ เขียนเนื้อหา หรือบุคคลที่สามใด ๆ ที่เป็นผลมาจากการดำเนินการถูกต้องตามกฎหมาย, ความเห็นหมิ่นประมาทหรือหมิ่นประมาทพูดหรือข้อมูลอื่น ๆ หรือเนื้อหาที่คุณโพสต์ในเว็บไซต์หรือแพลตฟอร์ม

(ข) ขอสงวนสิทธิ์ในการลบหรือ จำกัด การเข้าถึงเนื้อหาใด ๆ หรือข้อมูลอื่น ๆ โพสต์หรือมีอยู่บนเว็บไซต์หรือแพลตฟอร์มหากได้รับคำสั่งให้ทำเช่นนั้นโดยศาลหรือหากเห็นว่าข้อมูลดังกล่าวหรือเนื้อหาที่จะอยู่ในการละเมิดนี้ ข้อตกลง การละเมิดข้อตกลงนี้อาจส่งผลให้ระงับหรือยกเลิก

การลงทะเบียน

(ก) ผู้ใช้จะต้องลงทะเบียนบัญชี (“บัญชี”) เพื่อให้การใช้แพลตฟอร์ม ข้อมูลทั้งหมดที่ให้บริการโดยผู้ใช้ที่เกี่ยวกับบัญชีจะต้องเป็นจริงถูกต้องและครบถ้วน ขอสงวนสิทธิ์ในการตรวจสอบข้อมูลใด ๆ และทั้งหมด

(ข) ข้อมูลประจำตัวบัญชีทั้งหมดจะต้องตรวจสอบความเป็นจริงและ ผู้ใช้บริการตกลงที่จะไม่เปิดเผยรหัสผ่านนี้แก่บุคคลที่สามใด ๆ และจะต้องรับผิดชอบ แต่เพียงผู้เดียวสำหรับการใช้งานหรือการดำเนินการที่ผ่านการใช้รหัสผ่านดังกล่าว ผู้ใช้จะไม่อนุญาตให้บุคคลที่สามในการดำเนินการใด ๆ หรือการดำเนินการให้บริการใด ๆ ภายใต้บัญชีผู้ใช้

การปรับเปลี่ยนข้อตกลง

(ก) ขอสงวนสิทธิ์ในดุลยพินิจของตนที่จะแก้ไขข้อตกลงนี้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าให้กับคุณ การปรับเปลี่ยนข้อตกลงนี้จะถูกโพสต์บนเว็บไซต์หรือทำในการปฏิบัติตามข้อกำหนดใด ๆ ที่แจ้งให้ทราบล่วงหน้าที่กำหนดไว้ในข้อตกลงนี้ หากการปรับเปลี่ยนใด ๆ ที่เป็นที่ยอมรับไม่ได้กับผู้ใช้งาน บัญชีจะยุติการใช้แพลตฟอร์ม หลังจากที่ได้มีการปรับเปลี่ยนใด ๆ ที่โพสต์บนเว็บไซต์หรือให้ต้องประกาศใด ๆ ที่คุณยอมรับและตกลงที่จะผูกพันตามการปรับเปลี่ยน


ข้อจำกัดความรับผิด

 • การละเมิดใด ๆ เกิดขึ้นในการเขียนบทความหรืออื่นใดที่เป็นการละเมิดแก่บุคคลอื่น เราจะไม่สามารถรับผิดชอบในการกระทำนั้น ๆ ได้ระหว่างนั้น
 • เราไม่รับผิดชอบหรือรับผิดจากการไม่ได้ปฏิบัติตามหรือความล่าช้าในการปฏิบัติตามภาระหน้าที่ของตนภายใต้ข้อกำหนดเหล่านี้ เท่าที่การไม่ได้ปฏิบัติตามหรือความล่าช้านั้นเกิดขึ้นจากพฤติการณ์ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมตามสมควร แต่เราจะพยายามลดผลกระทบของเหตุการณ์ใด ๆ  เหล่านี้ให้เหลือน้อยที่สุดและปฏิบัติตามภาระหน้าที่ที่ไม่ได้รับผลกระทบ

การเรียกการใช้งาน

ในเนื้อหา และข้อมูลบางส่วนของเว็บไซต์ เราจะใช้คำว่า Writer ในการใช้เรียกนักเขียน และคำว่า Client ในการเรียกผู้จ้าง ควรศึกษาการใช้เพื่อประโยชน์กับตัวท่านเอง

ข้อกำหนดในความเป็นส่วนตัว

 • ข้อมูลที่ได้ทำการกรอกเข้ามาในแพลตฟอร์ม จะไม่ทำการจำหน่ายให้แก่บุคคลที่สามหรือเปิดเผยให้บุคคลทั่วไปได้ทราบ เว้นแต่จะมีคำสั่งที่ถูกต้องตามกฏหมาย หากมีการกระทำผิด
 • ข้อมูลที่ได้ทำการกรอกเข้ามาในแพลตฟอร์ม จะใช้นำกิจการของเว็บ เขียนบทความ.com เท่านั้น รวมถือการแจ้งข้อมูล การแจ้งเตือน การทำสถิติต่าง ๆ ในการตลาด

ข้อกำหนดการเงิน ค่าใช้จ่าย

 • ผู้ใช้ยอมรับในกฎระเบียบข้อบังคับ ข้อตกลง ที่เกี่ยวข้องกับการเงิน หากมีการเปลี่ยนแปลงเราจะนำมาประกาศให้ทราบทางเว็บไซต์
 • กรณีผู้จ้าง (Client) จำนวนเงินที่ผู้ใช้งานได้ ฝากโอน เข้ามาในในแพลตฟอร์ม จะไม่สามารถถอนคืนได้ไม่ว่ากรณีใด ๆ Client จะต้องใช้งานให้หมดภายใต้แพลตฟอร์ม
 • หากผู้จ้าง (Client) กระทำความผิดใด ๆ ที่ได้ประกาศไว้แล้ว เราจะทำการหยุดการดำเนินการทางการเงินทุกช่องทาง

การเรียกการใช้งาน

 • ในเนื้อหา และข้อมูลบางส่วนของเว็บ ๆ ไซต์ เราจะใช้คำว่า Writer ในการใช้เรียกนักเขียน และคำว่า Client ในการเรียกผู้จ้าง ควรศึกษาการใช้เพื่อประโยชน์กับตัวท่านเอง