19 06, 2024

รูปแบบการเขียนบทความ (Article Writing Techniques)

By |2024-06-19T09:39:17+00:00June 19th, 2024|ประเภทของบทความ|

รูปแบบการเขียนบทความ (Article Writing Techniques) หากกล่าวถึงการเขียนบทความจะต้องมีโครงสร้างที่ชัดเจนและมีมาตรฐานที่ต้องปฏิบัติตาม เช่น การมีบทนำ บทวิเคราะห์ และบทสรุป รวมถึงการอ้างอิงแหล่งข้อมูลอย่างถูกต้อง [...]

12 02, 2024

บทความเชิงศาสนา (Religion article)

By |2024-02-12T09:38:26+00:00February 12th, 2024|ประเภทของบทความ, เขียนบทความ|

ประเภทของบทความ: แสดง outline ของบทความเชิงศาสนา (Religion article) หลักคำสอนของศาสนาพุทธ: เส้นทางสู่ความพ้นทุกข์ ประเภทของบทความ: บทความเชิงศาสนา [...]

10 02, 2024

บทความเชิงปรัชญา (Philosophy article)

By |2024-02-12T09:38:04+00:00February 10th, 2024|ประเภทของบทความ, เขียนบทความ|

ประเภทของบทความ: แสดง outline บทความเชิงปรัชญา (Philosophy article) บทเพลงแห่งชีวิต: เสาะหาความหมายบนเส้นทางที่ไร้จุดหมาย ประเภทของบทความ: บทความเชิงปรัชญา [...]

10 02, 2024

ประเภทของบทความ : บทความแสดงความคิดเห็น(Opinion piece)

By |2024-02-10T12:51:31+00:00February 10th, 2024|ประเภทของบทความ|

บทความประเภท: บทความแสดงความคิดเห็น (Opinion piece) บทความแสดงความคิดเห็นปัญหาขยะพลาสติกในประเทศไทย รูปแบบ: บทความเชิงสาระ (Formal Essay) หัวข้อ: [...]

10 02, 2024

ประเภทของบทความเรียกบทความยังไงให้เข้าใจตรงกัน

By |2024-02-13T09:27:23+00:00February 10th, 2024|บทความ SEO, ประเภทของบทความ, เขียนบทความ|

การเรียกประเภทของบทความ สื่อสารตรงเป้าหมาย ในยุคที่ใครๆ ก็เขียนบทความ แชร์ความคิด บอกเล่าเรื่องราวมากมาย หลายคนอาจสงสัยว่า บทความที่เราเขียนนั้น เรียกได้ว่าอะไร บทความประเภทไหนบ้างที่ไม่ต้องหาข้อมูลเยอะ [...]

13 01, 2024

บทความ How-to

By |2024-02-13T10:10:53+00:00January 13th, 2024|ประเภทของบทความ, เขียนบทความ|

บทความประเภท: บทความ How-to เจาะลึกกลยุทธ์: เคล็ดลับการค้าระหว่างประเทศไทยกับจีน ประเภทของบทความ: บทความ How-to บทนำ ประเทศจีนเป็นคู่ค้าที่สำคัญที่สุดของประเทศไทย [...]

13 01, 2024

บทความรีวิว (Review)

By |2024-02-13T10:11:02+00:00January 13th, 2024|ประเภทของบทความ, เขียนบทความ|

บทความประเภท: บทความรีวิว (Review) หม้อหุงข้าว: เปรียบเทียบเทคโนโลยีไทย vs จีน บทความนี้เขียนแบบ บทความเชิงสาระ (Formal [...]

13 01, 2024

บทความไลฟ์สไตล์ (Lifestyle article)

By |2024-02-13T10:11:15+00:00January 13th, 2024|ประเภทของบทความ, เขียนบทความ|

บทความประเภท: บทความไลฟ์สไตล์ (Lifestyle article) ดินแดนแห่งรัก: 5 สถานที่ท่องเที่ยวสุดโรแมนติกในประเทศไทย ประเภทของบทความ: บทความไลฟ์สไตล์ (Lifestyle [...]

13 01, 2024

บทความบันเทิง (Entertainment article)

By |2024-02-13T10:11:25+00:00January 13th, 2024|ประเภทของบทความ, เขียนบทความ|

บทความประเภท: บทความบันเทิง (Entertainment article) รักร้าวเร็วไว! คู่รักดาราจีนเลิกกันก่อนหม้อข้าวดำ ประเภทของบทความ: บทความบันเทิง (Entertainment article) [...]

13 01, 2024

บทความท่องเที่ยว (Travel article)

By |2024-02-13T10:11:38+00:00January 13th, 2024|ประเภทของบทความ, เขียนบทความ|

บทความประเภท: บทความท่องเที่ยว (Travel article) เที่ยวเกาหลีแบบประหยัด ฉบับมือใหม่ ประเภทของบทความ: บทความท่องเที่ยว (Travel article) [...]

Go to Top