มุมมองอาชีพครู จากอดีตถึงปัจจุบัน คุณค่าที่เปลี่ยนไปตามกาลเวลา

มุมมองอาชีพครู จากอดีตถึงปัจจุบัน คุณค่าที่เปลี่ยนไปตามกาลเวลา โตขึ้นอยากเป็นอะไร? คำถามสุดคลาสสิกในวัยเยาว์ อาชีพในฝันของอนาคตของชาติที่เด็ก ๆ อยากเป็นมากที่สุด เชื่อได้ว่าเกินกว่า 50 เปอร์เซ็นต์ คงตอบเป็นเสียงเดียวกันว่า ผมหรือหนูอยากเป็นครูครับ/ค่ะ “ครู” อาชีพอันทรงเกียรติ ที่มาพร้อมกับความรับผิดชอบอันยิ่งใหญ่ นอกจากหน้าที่ในการถ่ายทอดความรู้ด้านต่าง ๆ ให้กับเด็กน้อยที่เปรียบเสมือนผ้าขาวแล้ว ผู้ประกอบอาชีพครูยังมีหน้าที่ปลูกฝังให้เด็กทุกคนเติบโตเป็นคนดี ดังพระราชดำรัสของในหลวงรัชกาลที่ 9 ที่ทรงตรัสไว้เมื่อปี พ.ศ. 2501 คราวเสด็จประพาสวิทยาลัยการอาชีพศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย โดยทรงตรัสไว้กับผู้อำนวยการวิทยาลัยว่า “เป็นครูใช่ไหม ฝากเด็ก ๆ ด้วยนะ ช่วยสอนให้เขาเป็นคนดี” เหตุการณ์นี้ยิ่งทำให้ทุกคนตระหนักรู้ถึงคุณค่าของความเป็นครู ว่าเป็นอาชีพที่สำคัญเพียงใด อาชีพครู แม่พิมพ์ของชาติ ต้นแบบแห่งความเป็นมนุษย์ และเรือจ้างที่คอยส่งเราให้ถึงฝั่ง ครูเปรียบเสมือนแม่พิมพ์ของชาติ ผู้เป็นทั้งแบบอย่างและตัวอย่างที่ดีให้กับเด็ก ๆ ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม และองค์ความรู้ ให้เด็ก ๆ เติบโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพ เป็นผู้สร้างคุณประโยชน์ให้กับส่วนรวม สังคม และประเทศชาติ โดยยึดหลักแห่งความถูกต้องเหมาะสม เชื่อว่าหลาย ๆ คนคงเคยเห็นภาพอันน่าประทับใจหลาย [...]

5 ภาษาที่สองน่าเรียน พร้อมเหตุผลช่วยสนับสนุน สำหรับชาวมิลเลนเนียม

5 ภาษาที่สองน่าเรียน พร้อมเหตุผลช่วยสนับสนุน สำหรับชาวมิลเลนเนียม หากคุณต้องการจะประสบความสำเร็จในอาชีพการงาน ภาษาที่สองและที่สามเป็นสิ่งสำคัญที่ขาดไม่ได้เลยในยุคดิจิทัลอย่างทุกวันนี้ ข้อมูลสำคัญต่าง ๆ มักจะเกิดขึ้นในภาษาต่างประเทศก่อนที่จะถูกแปลมาเป็นภาษาไทย แถมยังมีเพียงส่วนน้อยเท่านั้นที่ได้รับการแปล W3Techs ประเมินว่าในฐานข้อมูลออนไลน์ยอดนิยม 10 ล้านเว็บไซต์มีสิ่งที่เป็นเนื้อหาภาษาไทยเพียง 0.5% เท่านั้น (อัพเดทเมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2020) ดังนั้นใครที่ต้องการจะเก่งกว่าคนอื่น รู้มากกว่าคนอื่น และทำได้ดีกว่าคนอื่น คุณจำเป็นต้องมีภาษาต่างประเทศติดตัวไว้เป็นอาวุธข้างกาย เหล่านี้เป็น 5 อันดับตัวเลือกการเรียนภาษาที่เป็นประโยชน์สำหรับคนไทยยุคใหม่โดยเฉพาะ ภาษาตะวันตก ตัวเลือกแรก ๆ ของการเรียนภาษา เปิดโลกทัศน์ของผู้เรียนให้กว้างไกล 1.ภาษาอังกฤษ แม้ว่าการศึกษาไทยจะสนับสนุนให้เด็กศึกษาภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่สองมาแต่ไหนแต่ไร แต่ก็ยังมีจำนวนคนที่ใช้ทั้ง 4 ทักษะ ฟัง พูด อ่าน เขียนได้อย่างคล่องแคล่วน้อยเต็มที นั่นเป็นเพราะสภาพแวดล้อมของคนไทยนั้นไม่เอื้อ เนื่องจากการสื่อสารส่วนใหญ่ในชีวิตประจำวันเกิดขึ้นเป็นภาษาไทย ทักษะภาษาอังกฤษจึงไม่ได้รับการต่อยอดจนใช้ได้จริงในระดับการทำงานขั้นสูง และด้วยจำนวนเว็บไซต์ที่มีในโลกกว่า 59.7% เป็นภาษาอังกฤษ คนที่เก่งภาษานี้จะรู้กว้าง เอาตัวรอดเก่งและปรับตัวได้ไวกว่าคนอื่น นี่จึงเป็นภาษาแรกที่คุณควรฝึกฝนให้เชี่ยวชาญ เพราะมันมีประโยชน์มากจริง ๆ ในทุกแง่มุมของชีวิต คุณสามารถเลือกใครก็ได้ที่เก่งภาษาอังกฤษมาสัมภาษณ์ เขาจะบอกคุณได้แน่นอนว่าภาษานี้เปลี่ยนชีวิตให้ดีขึ้นได้อย่างไร [...]

Home School การเรียนรูปแบบใหม่ ที่อาจเข้ามาแทนที่ระบบเดิมไวกว่าที่คิด

Home School การเรียนรูปแบบใหม่ ที่อาจเข้ามาแทนที่ระบบเดิมไวกว่าที่คิด Covid-19 นำพามาซึ่งการเปลี่ยนแปลงในทุก ๆ บริบทครั้งใหญ่ของโลก แต่สิ่งที่ต้องจับตามองอย่างห้ามคลาดสายตา ก็คือ ประเด็นด้าน “การศึกษา” ปัจจัยสำคัญขั้นพื้นฐานของการดำรงชีวิตที่มนุษย์ทุกคนพึงมี การศึกษาจะก้าวต่อไปทิศทางใดเมื่อโรคระบาดยังคงอยู่ การไปโรงเรียนสถานที่รวมตัวของคนหมู่มาก เสมือนการเต็มใจน้อมรับความเสี่ยงในการรับเชื้อจากภายนอก ประเด็นเหล่านี้เริ่มทำให้คุณพ่อคุณแม่ยุคใหม่หันกลับมามองเรื่องนี้อย่างหวั่นวิตก และ Home School คือ ทางออกแรกที่แวบเข้ามาในความคิดของผู้ปกครองหลาย ๆ คน ทำความรู้จัก Home School ระบบการศึกษาเพื่อคนในครอบครัว เชื่อว่าคุณพ่อคุณแม่หลาย ๆ คน คงได้ยินคำนี้กันมานาน “Home School” การจัดการศึกษาโดยครอบครัว ที่ประเทศไทยอนุญาตให้ทำการเรียนการสอนลักษณะนี้มาตั้งแต่ปี 2542 แต่ยังไม่ได้รับความนิยมเท่าที่ควร ทั้งนี้กำหนดให้จัดการเรียนการสอนได้ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนถึงมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยมุ่งเน้นความสนใจของเด็กเป็นสำคัญ และคุณพ่อคุณแม่จะเป็นผู้ทำการสอนเอง แต่มีเงื่อนไขว่าคุณพ่อคุณแม่นั้นต้องมีการวุฒิการศึกษาไม่น้อยไปกว่ามัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า เพื่อให้การจัดการศึกษาตามอัธยาศัยนี้มีคุณภาพที่ยืนอยู่ในมาตรฐานการศึกษาเดียวกันกับการเรียนในโรงเรียน โดยการเรียนแบบ Home School นี้จะเน้นหลักการบูรณาการองค์ความรู้ในด้านต่าง ๆ ที่เด็กมีความสนใจ ไม่เฉพาะความรู้ทางวิชาการเท่านั้น แต่รวมถึงความรู้ในการดำเนินชีวิต การออกสู่โลกกว้างเพื่อลงมือปฏิบัติในสถานการณ์จริง พัฒนาศักยภาพทางทักษะและอารมรณ์ไปพร้อม [...]

ไลฟ์สไตล์ในสถานศึกษาหลังโบกมือลา Covid-19 วิถีใหม่ที่ต้องเรียนรู้เพื่อปรับตัว

ไลฟ์สไตล์ในสถานศึกษาหลังโบกมือลา Covid-19 วิถีใหม่ที่ต้องเรียนรู้เพื่อปรับตัว เปิดเทอมแรกหลังวิกฤต Covid-19 ภาพแปลกตาจากความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในสถานศึกษา เพียงไม่กี่เดือนที่ปิดเทอมไป เพื่อกักตัวอยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ ภาพตรงหน้าช่างแตกต่างจากภาพจำที่เกิดขึ้นในเทอมที่แล้วอย่างสิ้นเชิง New Normal ที่ถูกนำมาใช้เป็นมาตรการรักษาความปลอดภัยจากไวรัสไวร้าย อย่างโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 ที่ยังคงวนเวียนให้เห็นอยู่รอบตัว แม้สถานการณ์ในไทยดูจะคลี่คลายไปในทิศทางที่ดี แต่สถานการณ์ในต่างประเทศยังคงรุนแรงอย่างไม่มีทีท่าว่าจะลดละ ในเมื่อภัยร้ายยังอยู่ สถานศึกษาที่เป็นแหล่งรวมอนาคตของชาติ จึงต้องเพิ่มความระมัดระวังมากขึ้นเป็นทวีคูณ ตั้งการ์ดให้สูงกว่าปกติและต้องระวังอย่าให้การ์ดตกลงมา รักษาความปลอดภัย พร้อมรักษามาตรฐานการศึกษาที่ต้องมีคุณภาพเทียบเท่าการเรียนการสอนแบบเดิมควบคู่กันไป ความท้าทายนี้เกิดขึ้นกับบุคลากรทางการศึกษาทุกระดับ ส่งไม้ต่อกันไปทอด ๆ ตั้งแต่ระดับประถม มัธยม ไปจนถึงมหาวิทยาลัย ไม่ใช่เพียงแค่นักเรียนนักศึกษาที่ต้องปรับตัวเท่านั้น เหล่าขุนศึกกระดานดำอย่างครูอาจารย์ก็ต้องทุ่มเทปรับตัวและพัฒนาตัวเองให้เท่าทันโลกที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างฉับพลัน การใช้ชีวิตในรั้วสถานศึกษาหลัง Covid-19 New Normal ที่ทุกคนต้องทำ ถึงแม้จะเป็นการจากลากับเจ้า Covid-19 แบบยังไม่รู้อนาคต ว่าจะมีโอกาสหวนกลับมาหรือไม่ แต่ก็ภาวนาให้ไปแล้วไปลับอย่ากลับมาอีกเลย แต่ทั้งนี้การจะกลับมาได้หรือไม่นั้น ปัจจัยสำคัญขึ้นอยู่กับพฤติกรรมของมนุษย์ว่าจะการด์ตกกลับไปใช้ชีวิตที่ยืนอยู่บนความประมาทแบบเดิมหรือไม่ ทั้ง ๆ ที่ไลฟ์สไตล์แบบ New Normal ก็ไม่ใช่เรื่องยากจนเกินความสามารถ ทำได้ง่าย ๆ เพียง 1.เว้นระยะห่างทางสังคม [...]

เด็กรุ่นใหม่ต้องมีทักษะอะไรบ้าง เมื่อโลกเปลี่ยนไวจนการศึกษาตามไม่ทัน

เด็กรุ่นใหม่ต้องมีทักษะอะไรบ้าง เมื่อโลกเปลี่ยนไวจนการศึกษาตามไม่ทัน เรากำลังอยู่ในโลกดิจิทัลที่คนทั่วไปเข้าถึงอินเตอร์เน็ตและโซเชียลมีเดียจนเป็นเรื่องปกติ สังเกตได้ว่ามีอาชีพใหม่เกิดขึ้นตลอดเวลา อย่างเช่น สตรีมเมอร์ ยูทูปเบอร์ คนขับแกร็บ  ฯลฯ ซึ่งหากย้อนไปสัก 15 - 20 ปีก่อน คงจะเกิดคำถามว่า “มันคืออะไร?” อาชีพเหล่านี้เกิดขึ้นได้โดยไม่ต้องพึ่งวุฒิปริญญา แต่เกิดจากการใช้ความสามารถเฉพาะตัว การลองผิดลองถูกและพัฒนาตัวเองจนชำนาญ ซึ่งตรงข้ามกับสิ่งที่การศึกษาในระบบพยายามมุ่งเน้นมาโดยตลอด คือ การผลิตบัณฑิตให้ได้มาตรฐานตามหลักสูตรคล้ายกับสินค้าจากโรงงาน ยังมีอีกหลายอาชีพที่การศึกษาในยุคปัจจุบันไม่สามารถผลิตบัณฑิตขึ้นมารองรับได้ ส่วนหนึ่งเพราะหลักสูตรนั้นปรับตัวช้ากว่ากระแสโลกอย่างมาก แม้แต่ในประเทศชั้นนำอย่างสหรัฐอเมริกาก็ยังหนีปัญหานี้ไม่พ้น นี่เป็นสิ่งที่ตลาดแรงงานกังวล เพราะแรงงานที่ผลิตจากระบบการศึกษาอาจไม่เหมาะสมกับตำแหน่งงานจำนวนมากอีกต่อไป การสร้างคนในยุคใหม่จึงต้องลดความรู้จากการท่องจำ มุ่งให้ความสำคัญกับทักษะพื้นฐาน และปล่อยให้เด็กไปศึกษาต่อยอดและสร้างงานขึ้นมาด้วยตัวเอง เหล่านี้เป็นทักษะจำเป็น 2020 ที่เด็กรุ่นใหม่จำเป็นต้องมีเพื่อเอาตัวรอดในโลกของการทำงาน ในเวลาที่ความไม่แน่นอนกลายเป็นความปกติใหม่ของวิถีชีวิต สุดยอดทักษะจำเป็น 2020 คือการคิดเพื่อหาคำตอบอย่างถูกต้องด้วยมุมมองรอบด้าน และพัฒนาตัวเองอย่างต่อเนื่อง ทักษะการคิดเชิงวิพากษ์ การคิดเชิงวิพากษ์หรือการคิดด้วยการมองทั้งข้อดีและข้อเสีย รู้จักชั่งน้ำหนักทั้งสองด้านโดยปราศจากการนำอคติและความคิดเห็นส่วนตัวเข้าไปเกี่ยวข้อง เป็นทักษะด้านการคิดที่จำเป็นที่สุดในโลกดิจิทัล คนที่มีความคิดในลักษณะนี้จะเข้าใจและสามารถเชื่อมโยงแนวคิด จนนำไปสู่การวิเคราะห์และสร้างข้อโต้แย้งให้กับปัญหา ทำให้สามารถระบุความบกพร่องในการใช้ตรรกะ ซึ่งมักเป็นต้นตอของปัญหาทั้งปวงในสถานที่ทำงาน กล่าวสั้น ๆ คือ ทำให้คนรู้จักคิดอย่างมีเหตุผลและแก้ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพเพราะผ่านการคิดมาอย่างถี่ถ้วน ทักษะการแก้ไขปัญหา การทำงานในโลก 4.0 ที่เปลี่ยนแปลงเร็ว ผันผวน [...]

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

Allow All
Manage Consent Preferences
  • Always Active

Save