โฆษณาในเว็บข่าวที่มีชื่อเสียง  (Advertorial News)

การโฆษณาเป็นสิ่งสำคัญเพื่อให้ลูกค้ารับทราบข้อมูลสินค้า และบริการของเรา หากลูกค้ารับรู้สินค้าหรือบริการเราเป็นจำนวนมากจะส่งผลถึงยอดขายที่มากขึ้นไปด้วย การที่จะลงทุนในการโฆษณาต้องเลือกที่คุ้มค่า คุ้มกับเงินที่จ่ายไป และสิ่งที่จะได้รับในการลงโฆษณา

  1. มีลูกค้าเห็นเป็นจำนวนมาก เพราะเป็นเว็บข่าวที่คนรู้จักและมียอดคนเข้าต่อวันจำนวนมาก
  2. ส่งผลต่อความน่าเชื่อถือต่อสินค้า หรือบริการของเรา
  3. สามารถนำหน้าบทความนี้ใช้ได้ตลอดโดยไม่ลบหายไปไหน*
  4. เป็นการโฆษณาสินค้า แบรนด์สินค้า ให้เป็นที่รู้จักแก่บุคคลทั่วไป

ทั้งหมดนี้จึงเป็นช่องทางหนึ่งในการทำโฆษณาที่ได้ผลระยะยาว เพิ่มความน่าเชื่อถือได้เป็นอย่างดี การโฆษณาลักษณะนี้ ผู้ลงสามารถนำไปใช้งานต่อได้หลายทาง ไม่ต้องกลัวว่าโฆษณาของท่านจะหายไป

สิ่งที่จะได้ในเรื่องตำแหน่งที่แสดงและ url ที่ได้

  1. อยู่ในหน้าแรกของเว็บไซต์ข่าว หรือในหมวดคอลัมน์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตามระยะเวลาที่สำนักข่าวแต่ละแห่งกำหนด
  2. Url หรือ link ที่สามารถเข้าไปดูข่าวได้ ระยะเวลาไม่จำกัด เช่น http://www.bangkokbiznews.com/your_detail*

สำหรับราคาค่าโฆษณาแล้วแต่เงื่อนไขในแต่ละเว็บไซต์ข่าวที่ลง

เว็บไซต์ข่าวที่เราได้ราคาพิเศษมีดังนี้
หมายเหตุ : เงื่อนไขในการโฆษณามีความคล้ายกัน แต่จะไม่เหมือนกันทั้งหมดจะต้องดูเป็นกรณีไป

เนื่องจากทาง เขียนบทความ.com เป็นตัวแทนที่มียอดการลงโฆษณาเป็นจำนวนมาก
และในปัจจุบันเราได้ราคาค่าลงโฆษณาที่ต่ำกว่าปกติ
จึงขอนำเสนอการโฆษณาลักษณะนี้ สำหรับลูกค้าที่ใช้บริการของทางเราเท่านั้น

ราคาลงสื่อข่าวที่มีชื่อเสียง

Link :  ตัวอย่าง
https://www.dailynews.co.th/article/566742

Advertorial Two
ลงทั้งหมด 3 สำนักข่าวที่มีชื่อเสียง 25,000 บาท**

https://www.matichon.co.th
https://www.khaosod.co.th
https://www.prachachat.net

Advertorial Three
ลงทั้งหมด 1 สำนักข่าวที่มีชื่อเสียง ภาษาอังกฤษ 18,000 บาท**

http://www.bangkokpost.com

:: นิยมมาก ::

Advertorial Four
ลงทั้งหมด 1 สำนักข่าวที่มีชื่อเสียง 4,500 บาท**

https://www.dailynews.co.th

Advertorial Five
ลงทั้งหมด 3 สำนักข่าวที่มีชื่อเสียง สำหรับข่าวธุรกิจโดยเฉพาะ 95,000 บาท**

http://www.bangkokbiznews.com
https://www.thansettakij.com
https://www.prachachat.net

หมายเหตุ :
-ราคาที่แสดงไม่รวม Vat
-ไม่รวมค่าเขียนบทความข่าว มีค่าใช้จ่ายเป็นกรณีไป แต่หากมีอยู่แล้วสามารถนำมาให้ตรวจสอบและลงข่าวได้
-ความยาวตัวอักษรประมาณ 500-800 คำ สามารถลงรูปประกอบได้
-การเขียนสื่อข่าว จะต้องถูกหลักการ และรูปแบบการเขียนตามหมวดหมู่ ประเภทของสื่อ
-สำนักข่าว Bangkok Post เป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น
-ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับจำนวน และเวลาที่ลง

สิ่งที่จะได้
-ลงหน้าแรกของเว็บข่าวที่สนใจ ในระยะเวลาที่กำหนด*
-อายุ Link (URL) Lifetime (คลัง) เช่น https://www.dailynews.co.th/article/566742 สามารถนำไปใช้งานได้ตลอด*

หมายเหตุ :
*   ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของเว็บไซต์ข่าว
** ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับจำนวน และเวลาที่ลง