Spread the love

1 min read

แปลภาษาจีน ครอบคลุมทุกชิ้นงาน มาตรฐานจากเจ้าของภาษามาการันตีให้กับคุณ

เพราะว่าภาษาจีนกำลังมาแรง เราจึงต้องมีทีมงานเพื่อรับบริการแปลภาษาจีน ซึ่งคุณสามารถใช้บริการได้ทุกงานแปลที่ต้องการ รวมถึงการใช้ล่ามเพื่อการสื่อสารภาษาจีน ในปัจจุบันนี้มีนักธุรกิจและนักท่องเที่ยวชาวจีน เข้ามาในไทยมากขึ้น ทั้งที่มาเป็นลูกค้า หุ้นส่วน เจ้าของกิจการต่าง ๆ ทำให้เอกสารต่าง ๆ ต้องมีทั้งภาษาไทย-อังกฤษและจีน สำหรับทั่วโลกเองภาษาจีนยังถูกใช้เป็นภาษาสากลอีก 1 ภาษาในการติดต่อสื่อสาร

การแปลภาษาจีน ซึ่งเป็นภาษาที่มีความละเอียดอ่อนมากที่สุดภาษาหนึ่ง จึงต้องอาศัยผู้ที่มีความเชี่ยวชาญ มีประสบการณ์และอาจจะเป็นเจ้าของภาษาเลยก็ยิ่งดี เพื่อให้ทุกการสื่อสาร เป็นไปอย่างตรงประเด็นมากที่สุด ซึ่งผลลัพธ์ที่จะได้ คือ ความเข้าใจที่ตรงกัน ลดความขัดแย้งทางด้านการสื่อสารได้มากทีเดียว ในการติดต่อสื่อสารและความร่วมมือทางธุรกิจก็จะเป็นไปในทางที่ดีด้วยเช่นกัน

แปลภาษาจีน พร้อมให้การบริการในรูปแบบใดบ้าง ที่ตรงตามความต้องการ

  1. สำหรับงานและเอกสารที่เรารับแปลมีอย่างครบวงจร ทั้งการแปลเป็นภาษาจีน-ไทย-อังกฤษ, รับแปลภาษาจีนเป็นอังกฤษ, รับแปลภาษาไทยเป็นจีนและรับแปลภาษาอังกฤษเป็นจีน เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับทุกท่านอย่างแท้จริง
  2. รับแปลเอกสารไม่ว่าจะเป็น Company Profile ทั้งเอกสารทางการค้า-บริษัท-ธุรกิจ อาทิ หนังสือรับรองบริษัท วัตถุประสงค์ หนังสือบริคณห์สนธิ งานโฆษณาประชาสัมพันธ์ต่างๆ
  3. เอกสารทางราชการเราก็รับแปลภาษาจีนให้ได้ จากเจ้าของภาษา ไม่ว่าจะเป็นงานเกี่ยวกับการแปลทะเบียนบ้าน บัตรประชาชน วีซ่าจีน ใบขับขี่ สูติบัตร และเอกสารอื่นๆ อย่างครบครัน
  4. เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาเราก็สามารถแปลให้ได้หมด
  5. รับแปลภาษาจีน สำหรับเอกสารที่เกี่ยวข้องกับกฎหมาย ไม่ว่าจะเป็น สัญญาซื้อขาย สัญญาเงินกู้ สัญญาเช่าบ้าน และอื่นๆ ผลงานในการแปลจะต้องได้รับการตรวจสอบจากนักกฎหมายก่อนที่จะส่งงานเสมอ สบายใจหายห่วง

การแปลภาษาจีน สามารถนำพาธุรกิจของคุณก้าวไปก่อนคู่แข่ง ได้จริงอย่างทิ้งห่าง

  • ไม่ใช่แค่การแปลภาษาจีนเท่านั้น แต่ยังมีสถาบันสอนภาษาจีนที่พร้อมจะให้คำแนะนำแก่คุณ เท่าที่ต้องการ สามารถเข้ารับการเรียนภาษาจีนได้
  • คุณอาจจะไม่มีข้อมูลหรือว่าต้นฉบับมาเลยก็ยังได้ เพราะเรามีทีมงานที่จะให้บริการจัดทำต้นฉบับขึ้นมาใหม่พร้อมทั้งกำหนดคาแรคเตอร์ของงานให้กับคุณได้ใหม่อีกด้วย
  • ครบเครื่องเรื่องการทำการตลาดให้กับคุณได้ก้าวไปก่อนคู่แข่ง โดยมีบริการทำการเผยแพร่ให้ผู้อื่นได้รับทราบ ให้การสนับสนุนทำการตลาดด้วยเครื่องมือต่างๆ ไม่ว่าจะ Alibaba, Aliexpress, Wechat, Facebook, Google, line@, Twitter, Website เป็นต้น
  • ในการพิมพ์งานที่เป็นภาษาจีน หรือเรื่องการทำกราฟฟิกต่าง ๆ ให้กับงานประกอบบทความที่แปลออกมา เพื่อให้มีความสละสลวยน่าอ่านและน่าติดตาม
  • ถ้าหากคุณต้องการล่ามแปลภาษาจีน เราก็ยังมีผู้เชี่ยวชาญในการติดต่อพูดคุย โดยเน้นการสื่อสารได้อย่างตรงประเด็นที่สุด

แปลภาษาจีน ที่ครอบคลุมทุกชิ้นงาน มาตรฐานจากเจ้าของภาษามาการันตีให้กับคุณ จากการที่ทีมงานได้รับความไว้วางใจจากบริษัทมหาชน ห้างร้าน SME สถาบันการเงิน สถาบันการศึกษา บุคคลและอื่น ๆ มาแล้วหลากหลายแห่ง ติดต่อเจ้าหน้าที่ของเราที่ www.เขียนบทความ.com บริการและงานทุกชิ้นที่ผ่านทีมงานของเรา เราต้องสามารถตอบโจทย์การนำไปใช้ถึงจะเรียกว่ามีความเชี่ยวชาญในการแปลที่แท้จริง


Spread the love
ต้องการบทความคุณภาพเพื่อสร้างความสำเร็จต่อยอดธุรกิจ พร้อมดูแลครบวงจร
ติดต่อทีมงานมาได้เลยทุกช่องทาง!