Spread the love

1 min read

เกาะเกล็ดมังกรเมื่อจีนผงาด เสริมธุรกิจให้มีโอกาสจากการแปลภาษาจีน

สงครามการค้าจีน – สหรัฐอเมริกาที่ต่อเนื่องยาวนาน สะท้อนให้เห็นศักยภาพในการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างก้าวกระโดดของจีน จีนกำลังเติบโตเป็นมหาอำนาจทางเศรษฐกิจของโลกในทุกด้านทั้งในฐานะผู้ผลิตรายใหญ่ เจ้าหนี้รายใหญ่ ผู้ลงทุนรายใหญ่ และตลาดผู้บริโภคขนาดใหญ่ของ แม้สหรัฐจะพยายามกีดขวางการค้าของจีนด้วยมาตรการต่าง ๆ นานา ก็ไม่อาจต้านทานแสนยานุภาพของพญามังกรอย่างจีนได้ ดังนั้นธุรกิจที่สามารถติดต่อสื่อสารกับจีนหรือถ่ายทอดข้อมูลทางธุรกิจด้วยการแปลภาษาจีนได้ ย่อมเข้าถึงโอกาสอันงามในเส้นทางการพุ่งทะยานครั้งนี้

เสริมธุรกิจให้มีโอกาสจากการแปลภาษาจีน

เมื่อมองภาพกว้างในระดับโลกแล้ว ลองย้อนกลับมามองภายในประเทศของเรา และภายในภูมิภาคอาเซียน พบว่ามีนักลงทุนชาวจีนไม่น้อยที่สนใจเข้ามาลงทุนในตลาดนี้ เนื่องจากประเทศไทยและกลุ่มประเทศในอาเซียนเป็นฐานการผลิตที่มีศักยภาพสูง ต้นทุนการผลิตไม่แพงมาก ทั้งยังเชื่อมต่อไปสู่ภูมิภาคสำคัญได้ทั่วโลก จะเห็นได้ว่ามีโครงการขนาดใหญ่ไม่ว่าจะทั้งโครงการภาครัฐและภาคเอกชน ต่างมีนักลงทุนชาวจีนสนใจเข้าร่วมลงทุนกันมากหมาย และสิ่งที่ต้องตามมาอย่างแน่นอนคือการติดต่อสื่อสารระหว่างกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเอกสารทางราชการ เอกสารทางธุรกิจ หรือข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการลงทุน ผู้ประกอบการทั้งหลายจึงจำเป็นต้องใช้บริการแปลภาษาจีนเข้ามาช่วยเหลือในเรื่องเหล่านี้

แต่แม้ใครที่ไม่ได้ทำธุรกิจใหญ่โตถึงขนาดจะร่วมลงทุนกับต่างชาติอะไรขนาดนั้น ก็คงปฏิเสธได้ยากว่าตลาดลูกค้าชาวจีน เป็นกลุ่มลูกค้าที่น่าสนใจ ไม่ว่าจะในตลาดออนไลน์หรือออฟไลน์ ในตลาดออนไลน์ ชาวจีนเป็นกลุ่มลูกค้าที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก และสินค้าจากไทยก็เป็นที่นิยมชมชอบของชาวจีนจำนวนไม่น้อย ส่วนตลาดออฟไลน์ ก็ย่อมได้
อานิสงค์จากนักท่องเที่ยวชาวจีนที่มักเข้ามาเที่ยวในประเทศไทยเป็นจำนวนมาก การแปลภาษาจีนจะช่วยให้คุณสามารถสื่อสารสินค้าและบริการของคุณให้กลุ่มลูกค้าชาวจีนได้เข้าใจมากขึ้นได้

หาคนแปลภาษาจีนอย่างไร ให้ได้คนที่เหมาะสมตรงใจ ได้เนื้องานคุณภาพตรงตามความต้องการ

ในปัจจุบันมีผู้ที่ให้บริการรับแปลภาษาจีนมากมาย และสามารถค้นหาได้ง่ายผ่านโลกออนไลน์ แต่ว่าความถนัดและประสบการณ์ในการแปลที่แตกต่างกัน อาจทำให้คุณภาพของานที่เราจะเลือกใช้บริหารมีความแตกต่างกันได้ มาดูกันว่ามีข้อพิจารณาอะไรบ้างในการเลือกคนแปลภาษาจีนมาทำงานให้เรา

1.ผู้แปลภาษาจีนต้องเข้าใจเนื้อหาและวัตถุประสงค์ของงานที่เราให้แปลอย่างแท้จริง เรื่องนี้จะเกิดความชัดเจนที่สุดในขั้นที่ตกลงพูดคุยงานกัน ว่าเนื้อหาที่ต้องการให้แปลนี้มีวัตถุประสงค์เพื่ออะไร มีความเป็นทางการระดับไหน เพราะผู้แปลจะได้ถ่ายทอดออกมาได้ตรงตามวัตถุประสงค์

2.ควรมีการตรวจสอบจากผลงานที่ผ่านมา รีวิวผลงานเก่า ๆ จากผู้จ้างคนก่อน ๆ ถ้าหากสามารถหาข้อมูลได้เพราะงานแปลที่ดีต้องเก็บใจความให้ครบถ้วน มีสำนวนภาษาที่ดี เหมาะสมกับงานเขียนแต่ละประเภท  สามารถรักษาเนื้อหาและน้ำเสียงของต้นฉบับไว้ได้อย่างครบถ้วนรัดกุม

3.ผู้แปลภาษาจีนที่ดีต้องมีวินัยในการทำงาน รักษาเวลา รักษาคุณภาพของผลงาน สิ่งเหล่านี้แม้ไม่เกี่ยวข้องกับทักษะการแปลก็จริง แต่ก็สำคัญในการทำงานร่วมกันระหว่างผู้จ้างกับผู้แปลหากท่านใดสนใจกำลังมองหาตัวช่วยให้การแปลภาษา ลองเลือกใช้บริการรับแปลภาษาที่มีคุณภาพ มีประสบกราณ์เพื่องานออกมาถูกต้องและคุณภาพดี


Spread the love
ต้องการบทความคุณภาพเพื่อสร้างความสำเร็จต่อยอดธุรกิจ พร้อมดูแลครบวงจร
ติดต่อทีมงานมาได้เลยทุกช่องทาง!