เลี้ยงสัตว์ในคอนโด ดูแลอย่างไร ดีต่อเจ้าของ สัตว์เลี้ยง และเพื่อนบ้าน
 

การเลี้ยงสัตว์ในคอนโดกำลังเป็นที่นิยมมากขึ้น จากรูปแบบวิถีชีวิตของคนเมืองที่หันมาอยู่อาศัยในคอนโดมากขึ้น แต่อย่างไรก็ตามการมีสัตว์เลี้ยงอาศัยอยู่ในคอนโดก็ไม่ใช่เรื่องง่ายนัก หากผู้เลี้ยงไม่ได้มีการเตรียมตัวที่ดีมาก่อน ดังนั้นการทำความเข้าใจถึงขีดข้อจำกัด และวิธีการเลี้ยงสัตว์ให้สามารถอยู่อาศัยในคอนโดร่วมกับเจ้าของและเพื่อนบ้านได้อย่างมีความสุข จึงเป็นเรื่องที่ดี

เรียนรู้สักนิดก่อนคิดจะเลี้ยงสัตว์ในคอนโด

1. ต้องรู้ว่าคอนโดที่เราอยู่อาศัย อนุญาตให้เลี้ยงสัตว์ได้หรือไม่ และมีเงื่อนไขอะไรบ้างที่เราจำเป็นต้องรู้ หากทางคอนโดไม่อนุญาตให้มีการเลี้ยงสัตว์ทุกชนิด ก็ไม่ควรนำสัตว์เลี้ยงเข้ามาอยู่อาศัยในคอนโดเด็ดขาด เพราะอาจก่อให้เกิดผลเสียทั้งต่อสัตว์เลี้ยง เจ้าของ และเพื่อนบ้านได้ในอนาคต

2. สำรวจว่าตนเองมีเวลาดูแลสัตว์เลี้ยงได้เต็มที่หรือไม่ หากไม่มีเวลาหรือไม่แน่ใจว่าพร้อมที่จะดูแลสัตว์เลี้ยงได้เต็มที่ แนะนำให้ชะลอการตัดสินใจไปก่อน จนว่าจะแน่ใจว่ามีเวลาดูแลสัตว์เลี้ยงจริง ๆ แล้วค่อยรับสัตว์เลี้ยงเข้ามาดูแล

3.ตรวจสอบงบทางการเงิน ว่าพร้อมที่จะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเกี่ยวเนื่องในการเลี้ยงสัตว์ เช่น ค่าอาหาร ของใช้ ค่าวัคซีน หรือยารักษาโรคเวลาสัตว์เลี้ยงไม่สบายหรือไม่

4.สอบถามความคิดเห็นของคนในครอบครัว ว่าเห็นด้วยกับการรับสัตว์เลี้ยงมาดูแลหรือไม่ ซึ่งทุกคนในครอบครัวควรตัดสินใจร่วมกัน และมีความคิดเห็นตรงกัน เพื่อป้องกันการเกิดปัญหาภายในครอบครัวหลังจากรับสัตว์เลี้ยงเข้ามาดูแล

การเลือกสัตว์เลี้ยงเข้ามาอาศัยในคอนโด

ไม่ว่าจะเป็นการเลี้ยงแมวในคอนโด การเลี้ยงหมาในคอนโด หรือการเลี้ยงสัตว์ชนิดใดในคอนโด แนะนำให้เลือกสัตว์ที่มีขนาดเล็ก หรือมีน้ำหนักตัวไม่เกิน 15 กิโลกรัม เข้ามาดูแล เนื่องจากคอนโดส่วนมากมักมีพื้นที่จำกัด ซึ่งไม่เหมาะกับการเลี้ยงสัตว์ขนาดใหญ่ที่ต้องการพื้นที่มากกว่า ส่วนจำนวนในการเลี้ยงที่เหมาะสมคือ ไม่เกิน 1 ตัวต่อยูนิตคอนโด และหากเคยมีประสบการณ์ในการเลี้ยงสัตว์ชนิดใดมาก่อนหน้านี้ แนะนำให้เลี้ยงสัตว์ชนิดเดิมที่เคยเลี้ยง เพื่อความสะดวกในการดูแล

ตัวอย่างพันธุ์สุนัขที่สามารถเลี้ยงในคอนโดได้

หากพิจารณาตามความเหมาะสมของสภาพอากาศแล้ว สุนัขพันธุ์ไทยผสม คือพันธุ์ที่เหมาะสมกับการเลี้ยงในเมืองไทยมากที่สุด แต่เนื่องด้วยสุนัขพันธุ์ไทยมักมีขนาดใหญ่และน้ำหนักเกิน 15 กิโลกรัม จึงไม่เหมาะสำหรับการเลี้ยงในคอนโดที่มีพื้นที่จำกัด

ดังนั้นสุนัขที่เหมาะสำหรับการเลี้ยงในคอนโดคือสุนัขพันธุ์เล็ก ได้แก่ ชิวาวา ชิสุ ปอมเมอร์เรเนียน ยอคเชียร์ เทอร์เรีย ดัชชุน มอลทิส พุดเดิล หรือ สุนัขพันธุ์กลางที่มีน้ำหนักตัวไม่เกิน 15 กิโลกรัม ได้แก่ ปั๊ก บีเกิ้ล เฟรนช์บูลด็อก บูลเทอร์เรีย สปริตซ์ และ ซเนาเซอร์

ทั้งนี้สุนัขแต่ละสายพันธุ์มักมีลักษณะนิสัยและความต้องการที่แตกต่างกันออกไป แนะนำให้เลือกสายพันธุ์ที่เหมาะกับอุปนิสัยของเจ้าของ เช่น ผู้ที่เลือกเลี้ยงสุนัขพันธุ์บีเกิ้ล ซึ่งมีนิสัยซุกซน อารมณ์ดี ขี้เล่น แรงเยอะ และเห่าเสียงดัง ควรเป็นเจ้าของที่อารมณ์ดี มีความกระตือรือร้น มีความมั่นใจในตัวเอง และมีความอดทนสูง เป็นต้น

แตกต่างจากการเลือกแมว กระต่าย หรือ หนู เข้ามาเลี้ยงในคอนโด ซึ่งทำได้ง่ายกกว่า เพราะมีขนาดตัวเล็กกว่า และมักไม่ค่อยส่งเสียงดังรบกวนเพื่อนบ้าน

การเลี้ยงสัตว์ในคอนโดให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและไม่รบกวนเพื่อนบ้าน

1.ดูแลความสะอาด ถือเป็นความสำคัญอันดับหนึ่งในการเลี้ยงสัตว์ทุกชนิด เนื่องจากสัตว์เลี้ยงจำเป็นต้องขับถ่ายทุกวัน โดยไม่สามารถดูแลความสะอาดของตนเองได้ หน้าที่ส่วนนี้จึงเป็นความรับผิดชอบของเจ้าของ ซึ่งหากเจ้าของสามารถดูแลรักษาความสะอาดของสัตว์เลี้ยงและสิ่งแวดล้อมได้เป็นอย่างดี นอกจากจะเป็นการสร้างสุขนิสัยที่ดีของสัตว์เลี้ยงและเจ้าของเองแล้ว ยังช่วยลดปัญหาเรื่องกลิ่นไม่พึงประสงค์ที่จะไปรบกวนเพื่อนบ้านได้อีกด้วย

2.ดูแลเรื่องอาหารและน้ำ ให้สัตว์เลี้ยงอิ่มท้องอยู่เสมอ เพื่อลดปัญหาการส่งเสียงรบกวนเพื่อขออาหาร โดยเฉพาะในเวลาที่เจ้าของไม่อยู่ห้อง เช่น การใช้เครื่องให้น้ำและอาหารอัตโนมัติ เพื่อให้สัตว์เลี้ยงมีอาหารและน้ำเพียงพอในยามที่ต้องการ

3.ควรเลือกสัตว์เลี้ยงเข้ามาดูแลตั้งแต่ยังเป็นลูกสัตว์ หรืออายุไม่เกิน 4 เดือน เพื่อฝึกให้สัตว์เลี้ยงสามารถอยู่ในคอนโดได้โดยไม่ก่อให้เกิดปัญหาในภายหลัง

4.ฝึกให้สัตว์เลี้ยงอยู่ในกรงบ้างบางเวลา โดยไม่ส่งเสียงรบกวนเพื่อนบ้าน ทั้งนี้ในช่วงแรกของการฝึกเจ้าของจำเป็นต้องให้เวลามากเป็นพิเศษ จากนั้นค่อยลดเวลาลง และเมื่อสัตว์เลี้ยงเริ่มคุ้นชินกับการอยู่ในกรง หรืออยู่ในคอนโดเพียงลำพังแล้ว ค่อยใช้เวลาในการฝึกน้อยลงได้

5.มีเวลาให้สัตว์เลี้ยงสม่ำเสมอทุกวัน สำหรับคอนโดที่มีพื้นที่ให้เลี้ยงสัตว์เดินเล่นได้ เจ้าของควรพาสัตว์เลี้ยงไปเดินเล่นอย่างน้อยวันละ 15 นาที เพื่อผ่อนคลายและสร้างความพันธ์ที่ดีระหว่างสัตว์เลี้ยงและเจ้าของ ทั้งนี้จำเป็นต้องใช้สายจูงพาเดิน เตรียมถุงเก็บอึ และกระดาษทำความสะอาดให้พร้อมอยู่เสมอ

6.ในกรณีที่ไม่แน่ใจว่าสัตว์เลี้ยงไม่สบาย หรือมีพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปหรือไม่ แนะนำให้พาสัตว์เลี้ยงไปพบสัตวแพทย์เพื่อเข้ารับการตรวจรักษาอย่างทันท่วงที

จะเห็นได้ว่า การเลี้ยงสัตว์ในคอนโดนั้นไม่ยากอย่างที่คิด หากผู้เลี้ยงมีความตั้งใจแน่วแน่และพร้อมที่จะดูแลอีกหนึ่งชีวิตที่เข้ามาอยู่ร่วมกันโดยไม่มีเงื่อนไขใด สามารถทำตามกฎเกณฑ์และข้อกำหนดของคอนโดได้ครบถ้วน มีความเอาใจใส่และดูแลสัตว์เลี้ยงได้สม่ำเสมอ เพียงเท่านี้ทั้งสัตว์เลี้ยงแสนรักและเจ้าของก็จะสามารถอยู่ร่วมกันในคอนโดได้อย่างมีความสุข มีคุณภาพชีวิตที่ดีโดยไม่สร้างความเดือดร้อนให้กับเพื่อนบ้าน

เครดิตภาพ : https://pixabay.com