Spread the love

1 min read

เขียนบทความอย่างไรให้ได้ประสิทธิภาพเพื่อให้เข้าถึงและโดนใจผู้อ่านมากที่สุด

ในปัจจุบันนี้คอนเทนต์หรือการเขียนบทความมีความสำคัญต่อทุกธุรกิจเป็นอย่างยิ่ง เพราะสามารถสื่อว่าธุรกิจนั้น ๆ มีจุดประสงค์หรือต้องการนำเสนออะไร เพื่อเป็นการเชิญชวนให้ผู้อ่านเกิดแรงกระตุ้นในการตอบสนองต่อธุรกิจของคอนเทนต์  จึงเปรียบเสมือนเป็นพีอาร์หรือประชาสัมพันธ์ให้กับธุรกิจนั้น ๆ ดังนั้นจึงควรคำนึงถึงหลักการเขียนที่ดีและถูกต้อง ไม่ควรเน้นแต่ปริมาณเพื่อคิดเพียงว่าจะสื่อไปถึงผู้อ่านบ่อยที่สุด แต่ควรคำนึงถึงคุณค่าและประสิทธิภาพเพื่อให้มีคุณภาพที่สุดนั่นเอง

 

ขั้นตอนของการเขียนบทความ

-วางแผนกลุ่มลูกค้าหรือผู้อ่านเสียก่อนว่าเป็นใคร เนื่องจากกลุ่มเป้าหมายมีความสำคัญต่อบทความที่เขียนออกไป ซึ่งหากคุณวางแผนก่อนว่ากลุ่มเป้าหมายของคุณคือใคร ก็จะสามารถเขียนบทความโดยตรงกับเนื้อหาและสิ่งที่ผู้อ่านต้องการ ทำให้เข้าถึงผู้อ่านได้ดีกว่าเนื้อหาที่พวกเขาไม่ต้องการอ่าน

-ทำการรีเสิร์จหรือค้นคว้าว่ากลุ่มเป้าหมายเหล่านั้นต้องการอะไรมากที่สุด เพราะโดยธรรมชาติของมนุษย์การเลือกอ่านคอนเทนต์ใด ๆ ย่อมต้องมีความน่าสนใจสำหรับผู้อ่านก่อนเป็นอันดับแรก เพราะหากเนื้อหานั้นไม่เป็นที่น่าสนใจสำหรับพวกเขา ก็จะมองผ่านบทความนั้นไปโดยไม่หยุดอ่านเลยนั่นเอง ดังนั้นจึงควรทราบก่อนว่ากลุ่มเป้าหมายของคุณมีความสนใจและต้องการค้นคว้าหาสิ่งใดเป็นคำตอบของพวกเขา เพื่อที่คุณจะได้นำเสนอบทความในทิศทางที่ตอบโจทย์ผู้อ่าน เพื่อเป็นการเข้าถึงผู้อ่านนั่นเอง

-เน้นคุณภาพมากกว่าปริมาณ เพราะจำนวนไม่สำคัญเท่าประสิทธิภาพ ดังนั้นจึงควรเขียนให้มีคุณภาพที่สุดในแต่ละบทความไม่ควรเน้นจำนวนที่นำเสนอมากกว่าคุณภาพที่โดนใจผู้อ่าน เพราะบทความหนึ่ง ๆ ที่โดนใจผู้อ่านจะทำให้เป็นที่จดจำได้ดีกว่าจำนวนหรือปริมาณ

 

เขียนบทความอย่างไรให้เป็นการเปิดใจผู้อ่านอย่างไร

-หัวข้อเรื่องหรือชื่อเรื่องมีความสำคัญที่สุด เพราะนั่นจะทำให้ผู้อ่านหยุดอ่านเนื้อหานี้หรือมองผ่านไป ลำดับแรกก็ขึ้นอยู่กับหัวเรื่องนั่นเอง ดังนั้นการตั้งชื่อเรื่องจึงสำคัญเป็นลำดับแรกเพื่อเป็นการเปิดใจให้ผู้อ่าน เลือกอ่านบทความนั้น ๆ ต่อไป

-แตกต่างอย่างสร้างสรรค์ บทความที่ดีไม่ควรซ้ำซากหรือจำเจกับบทความอื่น ๆ ทั่วไป เพราะนั่นจะทำให้ผู้อ่านจับทางได้ว่าตอนจบของบทความจะเป็นอย่างไร ซึ่งจะทำให้ผู้อ่านเบื่อหน่ายจนมองข้ามบทความของคุณไป ดังนั้นจึงควรเขียนบทความให้มีความน่าสนใจ และไม่ซ้ำใครเพื่อสร้างความเซอร์ไพร์สให้กับผู้อ่านด้วย

การเขียนบทความโดยเน้นคุณภาพจึงมีความสำคัญมากกว่าการเน้นจำนวนหรือปริมาณที่สื่อออกไป เพราะบทความที่มีคุณภาพจะช่วยทำให้เข้าถึงผู้อ่านได้มากกว่า ซึ่งหากคุณเป็นเจ้าของธุรกิจแต่ไม่ถนัดเรื่องคอนเทนต์ก็ไม่ใช่ปัญหาอีกต่อไป เพราะในปัจจุบันมีการรับจ้างเขียนบทความเพื่อนำเสนอสิ่งที่เจ้าของธุรกิจต้องการ เพื่อให้เป็นการเข้าถึงผู้อ่านมากที่สุด โดยที่คุณสามารถแจ้งความต้องการหรือหัวข้อเรื่องสำหรับคอนเทนต์นั้น ๆ ได้เลย จึงนับว่าเป็นความสะดวกสบายให้กับเจ้าของธุรกิจนั้น ๆ ได้มากทีเดียว


Spread the love
ต้องการบทความคุณภาพเพื่อสร้างความสำเร็จต่อยอดธุรกิจ พร้อมดูแลครบวงจร
ติดต่อทีมงานมาได้เลยทุกช่องทาง!