Spread the love

1 min read

แนะนำหลักสูตรสถาบัน ด้วยการเขียนบทความประชาสัมพันธ์ขั้นเทพ

เป็นที่แน่นอนว่าสถาบันการศึกษาต่าง ๆ ล้วนมีเป้าหมายอยู่ที่จำนวนของนักศึกษาที่จะเข้ามาลงทะเบียนเรียนในแต่ละปี การเขียนบทความเพื่อประชาสัมพันธ์หลักสูตรและกิจกรรมต่าง ๆ ของทางสถาบัน ดูเหมือนจะเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่จะช่วยเพิ่มจำนวนนักศึกษาในแต่ละปีได้

การเขียนบทความเพื่อประชาสัมพันธ์หลักสูตรและกิจกรรมต่าง ๆ ของทางสถาบัน เป็นคำตอบที่ดีในการดึงดูดบุคคลภายนอกให้ตัดสินใจเข้ามาลงทะเบียนเรียนในสถาบันต่าง ๆ เหล่านั้น โดยส่งบทความที่เขียนแล้วไปยังกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการ ซึ่งจะทำได้อย่างไรนั้น ตามมาดูกัน

เคล็ดลับการเขียนบทความประชาสัมพันธ์สถาบันให้ตรงจุด

1.เขียนบทความตามทิศทางที่สถาบันต้องการจะสื่อ

อยากให้ทิศทางของสถาบันเป็นไปในรูปแบบไหน การเขียนบทความสามารถช่วยให้ผู้อ่านมองภาพสถาบันในความคิดของเขาได้ตามที่ผู้เขียนต้องการจะสื่อ เพราะภาพลักษณ์ในบทความ ถือเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่มีอิทธิพลมากพอ สามารถดึงดูดบุคคลภายนอกให้ตัดสินใจเข้ามาลงทะเบียนเรียนกับทางสถาบันได้ตรงตามเป้า อาจเป็นการหยิบยกเรื่องดี ๆ ของสถาบันมาเป็นตัวชูโรง เช่น นักศึกษาปริญญาโทรุ่นที่ผ่านมาของสถาบัน สามารถสอบเข้ารับราชการในตำแหน่งอันทรงเกียรติได้หลายท่านเมื่อเทียบกับหลักสูตรเดียวกันในสถาบันอื่น เป็นต้น

2.คัดจุดเด่น เว้นจุดด้อย

การเขียนบทความประเภทนี้ ควรใส่เฉพาะเรื่องที่ควรสื่อถึงลงในบทความเท่านั้น อาจกล่าวถึงจุดด้อยได้บ้าง แต่ก็ไม่ควรจัดให้อยู่ในวรรคที่โดดเด่นและติดในข้อความนั้น ๆ มากจนเกินไป ยิ่งไม่กล่าวถึงได้เลยจะยิ่งดีมาก เพราะส่วนใหญ่แล้วการลงข้อดีที่เป็นความจริงลงในบทความเชิงประชาสัมพันธ์นั้น เป็นวิธีที่ช่วยดึงดูดกลุ่มเป้าหมายได้ดีที่สุด

3.รู้ความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย

ความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย ถือเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่ควรให้ความสำคัญมาเป็นอันดับต้น ๆ การสำรวจความต้องการของกลุ่มเป้าหมายก่อนติดต่องานกับทีมงานเขียนบทความนั้น จะช่วยให้การประชาสัมพันธ์สถาบันการศึกษาของท่านประสบผลสำเร็จอย่างสูงสุด เพราะเมื่อเรารู้ความต้องการของกลุ่มเป้าหมายแล้ว ขั้นตอนต่อไปก็จะง่ายขึ้นและมีโอกาสสูงที่จะประสบผลสำเร็จตามเป้าหมายที่ทางสถาบันคาดหวังไว้

ยกตัวอย่างง่าย ๆ เช่น กลุ่มเป้าหมายต้องการเรียนกับอาจารย์เจ้าของภาษาโดยตรง ทางสถาบันก็เขียนบทความประชาสัมพันธ์หลักในเรื่องนี้ หรือกลุ่มเป้าหมายมีความต้องการที่จะสอบเข้ารับตำแหน่งอันทรงเกียรติในอนาคต ทางสถาบันจำเป็นต้องเชิญบุคลากรที่มีความสำคัญกับหน่วยงานต่าง ๆ เหล่านั้นมาเป็นอาจารย์พิเศษ เพื่อดึงดูดให้พวกเขาตัดสินมาสมัครเรียนกับทางสถาบัน เป็นต้น

จะเห็นได้ว่าบทความนั้นมีอิทธิพลเป็นอย่างมากที่จะช่วยโน้มน้าวใจผู้อ่านให้กลายมาเป็นกลุ่มเป้าหมายของเราได้ในอนาคต

การเลือกนักเขียนบทความจากทีมงานคุณภาพถือเป็นสิ่งสำคัญที่ควรคิดถึงเป็นอันดับแรก เพราะทีมงานเขียนบทความที่ดีจะช่วยให้ภาพพจน์ในสถาบันของคุณพัฒนาไปในทางที่ดีได้อีกด้วย


Spread the love
ต้องการบทความคุณภาพเพื่อสร้างความสำเร็จต่อยอดธุรกิจ พร้อมดูแลครบวงจร
ติดต่อทีมงานมาได้เลยทุกช่องทาง!