Spread the love

1 min read

แนะนำคำศัพท์ใช้เรียกบุคคลในสังคมออนไลน์และวิธีการทางการตลาด

 • Reviewer (ผู้รีวิว): บุคคลที่มีความสามารถในการประเมินและรีวิวสินค้าหรือบริการเพื่อแบ่งปันความคิดเห็นแก่ผู้อื่น เพื่อให้คำแนะนำและสร้างความเชื่อถือในสินค้าหรือบริการนั้นๆ
 • Blogger (บล็อกเกอร์): บุคคลที่เป็นนักเขียนบทความหรือโพสต์ในรูปแบบบล็อกทางอินเทอร์เน็ต เพื่อแบ่งปันประสบการณ์ส่วนตัวหรือความคิดเห็นเกี่ยวกับหัวข้อที่สนใจและมีความเชี่ยวชาญ
 • Micro-Influencer (ไมโครอินฟลูเอนเซอร์): บุคคลที่มีผู้ติดตามในกลุ่มเป้าหมายจำนวนน้อยถึงกลุ่มเล็ก แต่สามารถสร้างผลกระทบและความน่าสนใจในการตัดสินใจของผู้คน
 • Influencer (อินฟลูเอนเซอร์): บุคคลที่มีอิทธิพลในกลุ่มผู้ติดตามและสามารถสร้างผลกระทบในการตัดสินใจของผู้คนได้ มักมีผู้ติดตามจำนวนมากในแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดีย
 • Review (รีวิว): การประเมินและให้ความคิดเห็นเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการ โดยมุ่งเน้นการแสดงความเห็นส่วนบุคคลเกี่ยวกับประสบการณ์ในการใช้งานหรือการทดลองสินค้าหรือบริการ
 • Model Marketing (มอเดลมาร์เก็ตติ้ง): วิธีการโฆษณาและตลาดสินค้าหรือบริการโดยใช้รูปภาพหรือวิดีโอของบุคคลที่มีความเป็นมืออาชีพและดึงดูดความสนใจของผู้ชมเพื่อสร้างการตลาดและโปรโมชั่นในลักษณะที่น่าสนใจและเป็นกลางในการโฆษณาผ่านทางเว็บไซต์
 • Brand Ambassador (บรานด์แอมบาสเดอร์): บุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนของแบรนด์เพื่อสนับสนุนและโปรโมตสินค้าหรือบริการของแบรนด์นั้นๆ
 • Social Media Marketing (การตลาดผ่านสื่อสังคมออนไลน์): การใช้แพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียเพื่อสร้างความติดตาม สร้างแบรนด์ และโปรโมตสินค้าหรือบริการให้กับกลุ่มเป้าหมาย
 • Social Influencer (โซเชียลอินฟลูเอนเซอร์): คล้ายกับ Influencer แต่เน้นไปที่อิทธิพลในแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดีย
 • Content Creator (คอนเทนต์ครีเอเตอร์): บุคคลที่สร้างและผลิตเนื้อหาที่น่าสนใจและมีคุณภาพ เช่น วิดีโอ YouTube, บทความบล็อก, รูปภาพอินสตาแกรม เพื่อสร้างผลกระทบและเพิ่มความน่าสนใจในสินค้าหรือบริการ
 • Brand Ambassador (แบรนด์แอมบาสเดอร์): บุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนของแบรนด์เพื่อสนับสนุนและโปรโมตสินค้าหรือบริการของแบรนด์นั้นๆ
 • Key Opinion Leader (KOL) (ผู้นำเสียงสำคัญ): บุคคลที่มีอิทธิพลและผู้ติดตามจำนวนมากในหัวข้อเฉพาะ มักเป็นผู้มีความเชี่ยวชาญในด้านนั้นๆ และมีความสำคัญในการสร้างความเชื่อถือและสร้างผลกระทบในกลุ่มเป้าหมาย
 • Thought Leader (ผู้นำความคิด): บุคคลที่มีความเชี่ยวชาญและมีความรู้ความเข้าใจเชิงลึกในสาขาวิชาชีพหรือหัวข้อที่เฉพาะเจาะจง มักเป็นผู้มีอิทธิพลและสร้างความสำเร็จในองค์กรหรืออุตสาหกรรมในสาขานั้นๆ
 • Vlogger (วีดีโอบล็อกเกอร์): บุคคลที่สร้างเนื้อหาบล็อกผ่านวิดีโอ โดยมักมีการบันทึกเหตุการณ์และประสบการณ์ต่างๆ และแบ่งปันผ่านช่องทางโซเชียลมีเดีย เช่น YouTube, TikTok
 • Influencer Marketing (การตลาดผ่านอิทธิพล): กลยุทธ์การตลาดที่ใช้บุคคลที่มีอิทธิพลในวงกลุ่มเป้าหมาย เพื่อโปรโมตสินค้าหรือบริการให้กับกลุ่มเป้าหมายเหล่านั้น
 • Social Media Influencer (โซเชียลมีเดียอินฟลูเอนเซอร์): บุคคลที่มีอิทธิพลในแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดีย เช่น Instagram, Facebook, Twitter เพื่อสร้างการตลาดและโปรโมตสินค้าหรือบริการให้กับกลุ่มเป้าหมาย
 • Celebrity Endorsement (การสนับสนุนจากคนดัง): การใช้คนดังหรือบุคคลสาธารณะที่มีชื่อเสียงในการโฆษณาและโปรโมตสินค้าหรือบริการ เพื่อเพิ่มความน่าเชื่อถือและกำลังในการตลาด
 • Affiliate Marketer (อะฟิเลียต์มาร์เก็ตเตอร์): บุคคลที่มีบทบาทในการโปรโมตสินค้าหรือบริการผ่านการแนะนำและส่งต่อลิงก์โดยรับค่าคอมมิชชั่นจากการขายที่เกิดขึ้น
 • KOL Marketing (คีโอแอลมาร์เก็ตติ้ง): กลยุทธ์การตลาดที่ใช้ผู้นำเสียงสำคัญในวงกลุ่มเป้าหมายเพื่อสร้างความน่าสนใจและผลกระทบในการตัดสินใจซื้อขายสินค้าหรือบริการ
 • Social Commerce (โซเชียลคอมเมิร์ซ): การขายสินค้าหรือบริการผ่านแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดีย โดยผู้ค้าหรือผู้ขายใช้แพลตฟอร์มเหล่านั้นเพื่อสร้างธุรกิจและขายสินค้าออนไลน์
 • Influencer Collaboration (การร่วมงานกับอินฟลูเอนเซอร์): การทำงานร่วมกับบุคคลที่มีอิทธิพลในการสร้างเนื้อหาและโปรโมตสินค้าหรือบริการ เพื่อเติมเต็มความสามารถและความน่าสนใจให้กับแคมเปญการตลาด
 • Personal Branding (การสร้างแบรนด์บุคคล): กระบวนการสร้างและกำหนดตนเองให้เป็นแบรนด์ที่มีเอกลักษณ์และความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะ เพื่อสร้างความน่าสนใจและความได้เปรียบในตลาด
 • Content Creator (ผู้สร้างเนื้อหา): บุคคลที่สร้างเนื้อหาที่มีคุณค่าและน่าสนใจบนแพลตฟอร์มออนไลน์ เช่น บล็อกเกอร์, ยูทูบเกอร์, โซเชียลมีเดียอินฟลูเอนเซอร์
 • Social Media Marketing (การตลาดผ่านโซเชียลมีเดีย): กลยุทธ์การตลาดที่ใช้แพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียเพื่อสร้างและส่งเสริมการติดต่อและความสัมพันธ์กับกลุ่มเป้าหมายเพื่อการตลาดสินค้าหรือบริการ
 • Brand Ambassador (นักแทนแบรนด์): บุคคลที่ถูกเลือกเป็นผู้แทนแบรนด์หรือสินค้าบริการเพื่อส่งเสริมและโปรโมตแบรนด์นั้นๆ และกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง
 • Digital Marketing (การตลาดดิจิตอล): กลยุทธ์และกิจกรรมการตลาดที่ใช้เครื่องมือและแพลตฟอร์มดิจิตอลเพื่อสร้างและส่งเสริมการติดต่อและการขายสินค้าหรือบริการผ่านช่องทางออนไลน์
 • Branding (การสร้างแบรนด์): กระบวนการกำหนดและกำหนดตนเองของแบรนด์เพื่อสร้างความรู้จักและความน่าสนใจในตลาด
 • Sponsored Content (เนื้อหาที่ได้รับการสนับสนุน): เนื้อหาที่สร้างขึ้นโดยรับการสนับสนุนจากบริษัทหรือแบรนด์เพื่อโปรโมตสินค้าหรือบริการของพวกเขา
 • Engagement (การมีส่วนร่วม): การปฏิสัมพันธ์หรือการตอบกลับจากผู้ชมหรือผู้ติดตามในแพลตฟอร์มออนไลน์ เช่น คอมเมนต์ แชร์ กดไลค์ เป็นต้น
 • Conversion Rate (อัตราการแปลง): อัตราส่วนของผู้ชมที่เข้ามาทำการกระทำหรือซื้อสินค้าหรือบริการจากแคมเปญหรือกิจกรรมการตลาด
 • Influencer Marketing Platform (แพลตฟอร์มการตลาดผ่านอินฟลูเอนเซอร์): เว็บไซต์หรือแพลตฟอร์มที่เป็นสถานที่ที่อินฟลูเอนเซอร์และบริษัทสามารถเชื่อมต่อและทำงานร่วมกันในการสร้างแคมเปญการตลาด
 • Influencer Outreach (การเข้าถึงอินฟลูเอนเซอร์): กระบวนการค้นหาและติดต่ออินฟลูเอนเซอร์ที่เกี่ยวข้องเพื่อเชิญชวนให้เข้าร่วมแคมเปญหรือกิจกรรมการตลาด

Spread the love
ต้องการบทความคุณภาพเพื่อสร้างความสำเร็จต่อยอดธุรกิจ พร้อมดูแลครบวงจร
ติดต่อทีมงานมาได้เลยทุกช่องทาง!