Spread the love

1 min read

รีไรท์บทความ อีกหนึ่งสิ่งที่นักเขียนบทความพึงระวัง

ต้องการมืออาชีพช่วย เขียนบทความหรือเน้นการเขียนบทความคุณภาพสูง รวมถึงปรับแต่งบทความให้เหมาะสมตามรูปแบบธุรกิจและบริการของคุณ เสริมด้วยบริการ เขียนบทความ SEO ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการค้นหาของเว็บไซต์คุณ ติดต่อตอนนี้ได้เลย

คนจำนวนไม่น้อยมักคิดว่าการสร้างสรรค์บทความขึ้นมาจากบทความเดิม แล้วนำมาเกลาใหม่ เขียนใหม่เป็นภาษาของตัวเอง หรือที่ศัพท์ในวงการนักเขียนเรียกกันว่า รีไรท์บทความ นั้นเป็นสิ่งที่ง่าย และก็สามารถสร้างรายได้จากการเขียนเพียงง่าย ๆ ซึ่งต้องขอบอกว่า ความเชื่อเหล่านี้ คือ ความเชื่อที่ผิด เพราะการรีไรท์โดยไม่คำนึงถึงประสิทธิภาพของบทความที่เขียนขึ้นมา นำมาซึ่งบทความที่ไม่มีคุณภาพ

ตวามไร้ประสิทธิภาพ เมื่อนักเขียนบทความรีไรท์บทความแบบผิดวิธี

1. เขียนแบบ SEO ไร้ประสิทธิภาพ เนื่องจากมีการนำบทความเดิมมาเขียนแล้วเรียบเรียงเป็นเนื้อหาใหม่ โดยอิงจากต้นฉบับเดิม แล้วอาจมีการใช้คำที่ซ้ำ หรือคล้าย ๆ เดิม จนแยกไม่ออก นำมาซึ่งบทความที่มีความหมายใกล้เคียงเดิม และไม่มีอะไรแปลกใหม่ ของการสร้างสรรค์งานเขียนครั้งนี้ นำมาซึ่งบทความรีไรท์ที่ไร้ซึ่งประสิทธิภาพ

2.ด้านอารมณ์ที่สื่อออกมาจากการเขียน หากเป็นการนำบทความที่เป็นวรรณกรรม ที่มีอิทธิพลต่อความรู้สึกของผู้อ่าน แล้วนำมารีไรท์บทความ เป็นสิ่งที่เสี่ยงมากสำหรับนักเขียนบทความแบบรีไรท์ เพราะหากนักเขียนละเลยที่จะใส่ใจในอารมณ์และความรู้สึกของผู้อ่านต่อบทประพันธ์นั้น ๆ จะนำมาซึ่งการเล่าเรื่องแบบไม่มีอารมณ์ร่วม ทำให้งานเขียนนั้นไม่มีคุณภาพเมื่อเทียบกับงานเขียนเดิมของต้นฉบับ

3.เนื้อหาสาระที่เขียนขึ้นมาใหม่ ไม่ชัดเจน ไม่ลึก ไร้ประสิทธิภาพ นี่เป็นอีกหนึ่งสิ่งที่นักเขียนบทความต้องตระหนักถึง เพราะหากคุณมุ่งแต่จะเขียนรีไรท์แต่ไม่มีการศึกษาเพิ่มเติม หรือต่อยอดบทความเดิมให้มีความละเอียด น่าสนใจ และสร้างประโยชน์ให้แก่ผู้อ่านมากขึ้น

4.ละเลยการให้เครดิตเจ้าของงานเดิม สิ่งนี้ถือว่าเป็นความไร้ประสิทธิภาพของการสร้างสรรค์บทความขึ้นมาใหม่อย่างหนึ่ง เพราะงานเขียนถือว่าเป็นศิลปะอย่างหนึ่งของผู้เขียนบทความ หากนักเขียนรีไรท์บทความ ไม่ให้ความเคารพ ละเลยการให้เครดิต สำหรับผู้ที่เป็นนักคิด ในงานเขียนต้นฉบับ ถือว่าเป็นสิ่งที่ผิดจรรยาบรรณ หรือหากจะหนักกว่านั้นขึ้นไปอีก หากนักเขียนบทความรีไรท์ ได้แอบอ้างว่า งานวิจัย หรือ งานต้นฉบับเดิมที่นำมาเขียนรีไรท์นั้นเป็นผลงานของตนเอง เท่ากับเป็นการไม่ให้เกียรติผู้สร้างสรรค์ผลงานเดิม และยังเป็นการละเมิดสิทธิ์อีกด้วย สิ่งนี้จึงเป็นเรื่องที่สำคัญมากถึงมากที่สุด สำหรับนักเขียนรีไรท์บทความ ที่จะต้องใส่ใจและไม่ควรกระทำเป็นอย่างยิ่ง

5.แหล่งข้อมูลเพิ่มเติม จากสถาบันที่น่าเชื่อถือคือสิ่งสำคัญ เพราะหากไม่มีการกล่าวอ้างอิงข้อมูลต่าง ๆ ที่นักเขียนได้กล่าวขึ้นมา ก็เท่ากับว่าบทความนั้นไม่มีน้ำหนักมากพอ ไม่สามารถสร้างความน่าเชื่อถือ เพราะบทความนั้น ๆ จะเป็นเพียงการแสดงความคิดเห็นของนักเขียนเท่านั้น ไม่ใช่บทความที่มีคุณภาพแต่อย่างใด

สรุป

จะเห็นได้ว่า การรับเขียนบทความ โดยเฉพาะการรีไรท์บทความ ถือเป็นสิ่งสำคัญ ที่ผู้จ้างเขียนจะต้องตระหนักถึงในการวิเคราะห์และเลือกแหล่งรับเขียนบทความรีไรท์ที่ต้องรู้ เข้าใจ และตระหนักถึง สิ่งสำคัญต่าง ๆ ดังข้างต้นที่ได้กล่าวไป เพราะการเลือกหาผู้รับเขียนบทความรีไรท์ที่ดีมีคุณภาพ จะนำมาซึ่งบทความที่มีประสิทธิภาพ ที่ช่วยแก้ปัญหาและตอบโจทย์ความต้องการของผู้อ่าน และส่งเสริมธุรกิจของคุณให้มีความสำเร็จและไม่เกิดปัญหาในระยะยาว


Spread the love