Spread the love

1 min read

รับเขียนบทความ อาชีพอิสระมาแรงแห่งยุค 4.0

ยุค 4.0 ยุคสมัยที่เศรษฐกิจต้องขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม ปรับเปลี่ยนจากยุค 1.0, 2.0 และ 3.0 ที่ทำมากได้น้อยให้เป็นทำน้อยได้มาก ยุคที่ต้องปรับเปลี่ยนจากการผลิตไปสู่การบริการให้มากขึ้น ยุคที่เราต้องใช้ internet ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ไม่ใช่เพื่อการเสพข้อมูลเพียงอย่างเดียวเท่านั้น แต่เพื่อการสร้างรายได้ด้วย

การรับเขียนบทความ กลายมาเป็นอาชีพใหม่ที่เป็นที่ต้องการมากในการทำตลาดออนไลน์ เพราะในยุค 4.0 internet เป็นสิ่งจำเป็นต่อทุกธุรกิจ คนเราเปลี่ยนพฤติกรรมมาใช้ชีวิตผ่านโลกออนไลน์มากขึ้น ธุรกิจประเภทต่าง ๆ ต้องปรับตัวให้ทันยุคทันการเปลี่ยนแปลงของโลก ในการทำธุรกิจออนไลน์ Content สำคัญมาก จนสามารถกล่าวได้ว่า Content is King

Content คือ ข้อมูล, สาระสำคัญ หรือสาร ที่ผู้ส่งสารต้องการสื่อถึงผู้รับสาร บทความถือเป็นหนึ่งในรูปแบบของ Content ที่ได้รับความนิยม โดยผู้ที่อยู่เบื้องหลังและเป็นกำลังหลักในการสร้างบทความต่าง ๆ ให้เกิดขึ้นบนโลกออนไลน์ก็คือ นักเขียนผู้รับเขียนบทความนั่นเอง

เหตุผลที่น่าสนใจสำหรับการรับเขียนบทความเป็นอาชีพอิสระ (freelance)

  • ยึดเป็นอาชีพได้ เพราะนักเขียนที่มีฝีมือและมีวินัยจะมีงานเข้ามาตลอด สร้างรายได้อย่างต่อเนื่องให้กับนักเขียน
  • ใคร ๆ ก็รับเขียนบทความได้ ไม่ได้มีข้อกำหนดเรื่องวุฒิการศึกษาหรือคุณสมบัติพิเศษอะไรสำหรับการทำงานนี้ ขอให้มีใจรัก มีความรู้ในสิ่งที่เขียน มีวินัย และพัฒนาตัวเองอยู่ตลอดเวลา
  • เขียนที่ไหนก็ได้ เพราะเป็นอาชีพอิสระเราจึงไม่ต้องยึดติดกับออฟฟิศหรือโต๊ะทำงาน จะเขียนบนโซฟา บนเตียงนอน ในสวนสาธารณะ ในร้านกาแฟ ก็ได้ ขอให้ส่งงานได้ทันตามกำหนด
  • บริหารจัดการเวลาได้อย่างเต็มที่ เราสามารถกำหนดตารางการทำงานและตารางการใช้ชีวิตได้อย่างอิสระ เพราะไม่ต้องเข้าออกงานเป็นเวลา
  • ลดปัญหาเรื่องเจ้านายและเพื่อนร่วมงาน การทำอาชีพรับเขียนบทความเรายังมีเจ้านายอยู่นั่นคือลูกค้า และเพื่อนร่วมงานก็ยังมีอยู่นั่นคือผู้ประสานงานหรือเพื่อน freelance ด้วยกัน แต่ปัญหาต่าง ๆ จากเจ้านายและเพื่อนร่วมงานจะลดลงเพราะไม่ต้องทำงานด้วยกันตลอดเวลา

สิ่งที่ต้องพิจารณาหากคิดจะทำอาชีพรับเขียนบทความ

  • ต้องมีใจรักในการเขียน คนเราหากได้ทำในสิ่งที่รักแล้วเราจะทำสิ่งนั้นได้ดี
  • ต้องมีความรู้ในสิ่งที่เขียน เพราะข้อมูลหรือสารที่เราเขียนจะถูกส่งออกไปในวงกว้าง สิ่งที่เขียนต้องเป็นจริงและถูกต้องมากที่สุด
  • ต้องมีวินัย เพราะทำงานอิสระไม่มีใครมาคอยกำกับ เราต้องกำกับตัวเองให้ทำงานให้เป็นไปตามแผนงานและส่งงานลูกค้าให้ตรงเวลา
  • อย่าหยุดตัวเอง ต้องพัฒนาตัวเองให้มีความรู้ในหลาย ๆ ด้านและพัฒนาฝีมือการเขียน เพราะอาชีพรับเขียนบทความเป็นอาชีพที่เปิดกว้างมาก ยิ่งเราสามารถเขียนได้หลากหลายมากเท่าไหร่โอกาสในการสร้างรายได้ของเราก็มากขึ้นเท่านั้น

สรุป

คงปฏิเสธไม่ได้ว่าอาชีพรับเขียนบทความเป็นอาชีพที่มีส่วนสำคัญในการสร้างมูลค่าให้กับธุรกิจออนไลน์ ช่วยผลักดันเศรษฐกิจของประเทศให้เจริญเติบโต แต่ไม่ว่าเราจะทำอาชีพอะไร จะเป็นงานอิสระหรืองานประจำ ขอให้ทำหน้าที่ของเราให้เต็มที่เต็มกำลังความสามารถ ก็ถือว่าเรามีส่วนช่วยพัฒนาประเทศของเราแล้ว


Spread the love
ต้องการบทความคุณภาพเพื่อสร้างความสำเร็จต่อยอดธุรกิจ พร้อมดูแลครบวงจร
ติดต่อทีมงานมาได้เลยทุกช่องทาง!