จ้างเขียนบทความ กับนักเขียนมืออาชีพ

ระบบจ้างเขียนบทความที่จะอำนวยความสะดวกให้กับลูกค้าและนักเขียน
ให้มีความรวดเร็ว ถูกต้องแก้ไขงานได้ และที่สำคัญไม่มีค่าใช้จ่ายในการสมัครใช้งาน

น่าเชื่อถือ

องค์ประกอบอื่นๆที่ทำให้น่าเชื่อถือก็มีความสำหรับไม่น้อย เพราะลูกค้ามักชอบสินค้าดี หรือบริการที่เป็นมืออาชีพไม่ผิดพลาด

รูปภาพประกอบบทความ

ภาพที่ใช้ประกอบบทความมีความสำคัญมากเพราะหากไม่มีภาพแล้วความน่าสนใจของบทความก็จะดูน้อยลง และภาพที่ดีมักจะสอดรับกับเนื้อหาของบทความได้เป็นอย่างดี
READ MORE

บทความที่ดี

บทความที่ดีมักจะเป็นบทความที่มีประโยชน์อ่านแล้วได้ความรู้ เป็นเรื่องจริง สื่อสารออกมาง่าย ทำให้ผู้อ่านเข้าใจ
READ MORE

บทความที่ไม่ซ้ำ

บทความที่ไม่ซ้ำมีความสำคัญมาก หรือเรียกว่า UNIQUE CONTENT เพราะเราคงไม่อยากที่จะหาข้อมูลบางอย่างแล้วมีแต่ข้อมูลที่ซ้ำไปซ้ำมาไปได้ประโยชอะไร
READ MORE

การ UPDATE ข้อมูล

การ Update ข้อมูลในเว็บไซต์อย่างต่อเนื่องไม่มากหรือน้อยจนเกินไปจะทำให้ เว็บไซต์มีความน่าสนใจ และน่าติดตามทั้งผู้คนที่ชอบอ่าน และ google เองก็มักจะชอบเว็บที่มีความเคลื่อนไหว
READ MORE

สื่อโฆษณาอื่นๆ

ไม่ว่าสินค้าหรือบริการที่อยู่ในเว็บไซต์เราจะดีอย่างไรก็ตาม หากไม่มีคนเห็นก็จะไม่มีประโยชน์อะไร ดังนั้นเรามีความจำเป็นที่จะต้องหาสื่อโฆษณาอื่นๆที่จะช่วยเราในการเผยแพร่ข้อมูลออกไป
READ MORE

บริการหรือสินค้า

บริการหรือสินค้าที่ลูกค้าต้องการมักมียอดขายมากเป็นเรื่องปกติ แต่หากไม่เป็นเช่นนั้นเราควรปรับบริการหรือสินค้าให้ลูกค้าเราได้ประโยชน์เสมอ
READ MORE

ตำแหน่งที่พบเห็น

ตำแหน่งที่ตั้งในการพบเห็นเป็นสิ่งที่สำคัญมาก หากไม่มีคนเห็นจะไม่มีประโยชน์อะไรดังนั้นการทำ SEO ให้กับเว็บไซต์เป็นสิ่งจำเป็นที่ต้องทำ
READ MORE

การวัดผลสิ่งที่ทำ

หากเราทำอย่างเต็มที่แล้ว การวัดผลสิ่งที่ทำก็เป็นสิ่งที่จำเป็น ดังนั้นเราควรมีข้อมูลที่เป็นตัวเลขเพื่อกำหนดทิศทางการก้าวเดินต่อไป เพราะหากเราใช้แต่ความรู้สึกอาจทำให้เราเดินไปผิดทางได้
READ MORE

 • บทความให้ความรู้ ( contents, the article )

  ในโลกของ internet สิ่งที่สำคัญที่สุดคือตัวอักษรที่เราสามารถอ่านได้ สามารถสื่อสารให้ผู้อื่นรับรู้ว่าเราต้องการอะไร บอกอะไร ดังนั้น การสื่อสารที่ดีในรูปแบบตัวอักษรที่ดีจะทำให้เรามีโอกาสมากขึ้น
  สิ่งที่จะทำให้ผู้อื่นติดตามคือสิ่งที่มีประโยขน์กับผู้อ่าน อ่านแล้วได้ความรู้

  บทความที่อ่านแล้วได้ความรู้ ไม่ว่าจะทางตรงหรือทางอ้อม
  ให้ความบันเทิง ความสนุก
  ชี้แจ้งในสิ่งที่เกิดขึ้น
  บอกเล่าสิ่งต่างๆที่ต้องการสื่อสารออกไป
  เทคนิคในการเขียน
  แต่สิ่งที่สำคัญที่สุดคือต้องเป็นสิ่งที่มีประโยขน์กับผู้อ่าน แก่สังคม แก่บุคคลทั่วไปในทางที่ส่งเสริม

 • การโฆษณา ( Advertising )

  การโฆษณา ( Advertising ) มักเป็นได้หลายรูปแบบ แต่ที่จะมีความเหมือนกันคือ

  1.ใช้เวลา
  2.ต้องมีงบโฆษณา
  3.พันธมิตร

  จะเห็นได้ว่าหากเราไม่มีทั้ง 3 อย่าง หรือมีอย่างใดอย่างหนึ่งก็จะทำให้หวังผลในสิ่งที่ต้องการได้ยาก

 • สินค้าหรือบริการที่ลูกค้าต้องการ

  สุดท้ายแล้วไม่ว่าบทความจะดีอย่างไร โฆษณา การตลาดจะดีอย่างไร แต่หากสินค้าหรือบริการไม่สามารถตอบโจทย์ลูกค้าได้จริง สินค้าหรือบริการนั้นๆก็จะไม่สามารถยืนอยู่ได้นาน