Spread the love

1 min read

การทำการตลาด

การทำการตลาด

การทำการตลาด คือ กระบวนการทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการนำสินค้าหรือบริการไปยังลูกค้าเป้าหมาย เป้าหมายหลักคือ เพื่อสร้างยอดขาย เพิ่มส่วนแบ่งการตลาด และสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า

องค์ประกอบหลักของการทำการตลาด:

 • Product (สินค้า): สินค้าหรือบริการที่นำเสนอแก่ลูกค้า ควรตอบสนองความต้องการของลูกค้า และมีความแตกต่างจากคู่แข่ง
 • Price (ราคา): กำหนดราคาสินค้าให้เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย ต้นทุน และราคาของคู่แข่ง
 • Place (ช่องทางการจัดจำหน่าย): เลือกช่องทางการจัดจำหน่ายที่เหมาะสมกับสินค้าและกลุ่มเป้าหมาย
 • Promotion (การส่งเสริมการขาย): กิจกรรมต่างๆ ที่ใช้เพื่อดึงดูดความสนใจของลูกค้า กระตุ้นให้เกิดการซื้อ และสร้างการรับรู้เกี่ยวกับสินค้า

กลยุทธ์การตลาด:

 • การวิเคราะห์ตลาด: ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับตลาด ลูกค้า คู่แข่ง และเทรนด์ต่างๆ
 • การกำหนดกลุ่มเป้าหมาย: ระบุกลุ่มลูกค้าที่ต้องการเข้าถึง
 • การกำหนดเป้าหมาย: ตั้งเป้าหมายทางการตลาดที่ SMART (Specific, Measurable, Achievable, Relevant, and Time-bound)
 • การวางกลยุทธ์: เลือกกลยุทธ์ทางการตลาดที่เหมาะสมกับสินค้า กลุ่มเป้าหมาย และเป้าหมาย
 • การวัดผล: วัดผลลัพธ์ของกลยุทธ์ทางการตลาด และทำการปรับปรุง

ช่องทางการทำการตลาด:

 • การตลาดออฟไลน์: โฆษณาทางโทรทัศน์ วิทยุ สิ่งพิมพ์ สื่อสิ่งพิมพ์ โปสเตอร์ ฯลฯ
 • การตลาดออนไลน์: โฆษณาบน Google Facebook Instagram เว็บไซต์ อีเมล์ ฯลฯ
 • การตลาดแบบปากต่อปาก: การบอกต่อจากคนหนึ่งสู่อีกคน

เทรนด์การตลาด:

 • การตลาดแบบดิจิทัล: การใช้ช่องทางออนไลน์เพื่อเข้าถึงลูกค้า
 • การตลาดแบบเนื้อหา: การสร้างเนื้อหาที่มีคุณค่าเพื่อดึงดูดลูกค้า
 • การตลาดแบบบุคคล: การปรับแต่งข้อความและประสบการณ์ให้เหมาะกับแต่ละบุคคล
 • การตลาดแบบ Influencer: การใช้ Influencer เพื่อโปรโมทสินค้า

การทำการตลาดเพื่อให้สินค้าเป็นที่รู้จักนั้น มีหลายกลยุทธ์ที่สามารถนำมาใช้ ขึ้นอยู่กับประเภทของสินค้า กลุ่มเป้าหมาย งบประมาณ และช่องทางการเข้าถึง

1. กลยุทธ์การสร้างการรับรู้แบรนด์ (Brand awareness)

 • การโฆษณา: เป็นวิธีที่ตรงไปตรงมาในการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายจำนวนมาก สามารถทำได้ผ่านสื่อต่างๆ เช่น โทรทัศน์ วิทยุ สื่อสิ่งพิมพ์ ออนไลน์
 • การประชาสัมพันธ์: ช่วยสร้างความน่าเชื่อถือให้กับแบรนด์ผ่านสื่อต่างๆ เช่น ข่าว บทความ รีวิว
 • การสนับสนุนกิจกรรม: เป็นการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายเฉพาะเจาะจง ผ่านกิจกรรมต่างๆ เช่น กีฬา ดนตรี งานอีเวนต์
 • การสร้างคอนเทนต์: ดึงดูดความสนใจของกลุ่มเป้าหมาย ผ่านเนื้อหาที่น่าสนใจ เช่น บทความ วิดีโอ อินโฟกราฟิก
 • การใช้ Influencer: ใช้บุคคลที่มีชื่อเสียงหรือผู้ทรงอิทธิพลในโซเชียลมีเดีย ช่วยโปรโมทสินค้า

2. กลยุทธ์การดึงดูดลูกค้า (Lead generation)

 • การทำ SEO: เพิ่มโอกาสให้สินค้าปรากฏบนหน้าแรกของ Search Engine เมื่อลูกค้าค้นหา
 • การทำ SEM: โฆษณาบน Search Engine
 • การทำ Content Marketing: ดึงดูดลูกค้าผ่านเนื้อหาที่น่าสนใจ
 • การทำ Email Marketing: แจ้งข่าวสาร โปรโมชั่น และข้อมูลสินค้าให้ลูกค้า
 • การทำ Social Media Marketing: เข้าถึงลูกค้าผ่านโซเชียลมีเดียต่างๆ

3. กลยุทธ์การรักษาฐานลูกค้า (Customer retention)

 • การทำโปรแกรมสมาชิก: มอบสิทธิพิเศษส่วนลด สะสมแต้ม
 • การทำ CRM: เก็บข้อมูลลูกค้า วิเคราะห์พฤติกรรม
 • การทำ Customer Service: ดูแลลูกค้า ตอบคำถาม แก้ปัญหา
 • การทำ Personalization: มอบประสบการณ์ที่ตรงใจลูกค้า

4. กลยุทธ์การวัดผล (Measurement)

 • การวิเคราะห์ข้อมูล: ติดตามผลลัพธ์ของกลยุทธ์ต่างๆ
 • การทดสอบ A/B: หาแนวทางที่ดีที่สุด
 • การปรับกลยุทธ์: พัฒนาการทำการตลาดให้มีประสิทธิภาพ

สรุป

การทำการตลาดเพื่อให้สินค้าเป็นที่รู้จักนั้น จำเป็นต้องใช้กลยุทธ์ที่หลากหลาย ขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆ


Spread the love
ต้องการบทความคุณภาพเพื่อสร้างความสำเร็จต่อยอดธุรกิจ พร้อมดูแลครบวงจร
ติดต่อทีมงานมาได้เลยทุกช่องทาง!