แปลบทความ

แปลบทความ ไทย อังกฤษ จีน การแปลภาษามีความสำคัญไม่น้อย จุดประสงค์เพื่อต้องการสื่อสารให้ลูกค้า หรืออธิบายให้เข้าใจในสิ่งที่เราต้องการสื่อสารออกไป และภาษาที่นิยมใช้กันคงหนีไม่พ้นภาษาอังกฤษ ภาษาไทย และที่มาแรงที่สุดคือภาษาจีน ไม่ว่าจะเป็นไทยเป็นจีน ไทยเป็นอังกฤษ แต่การแปลภาษาไม่ได้หมายถึงการแปลภาษาหนึ่ง มาเป็นอีกภาษาหนึ่ง ในการแปลบางครั้งอาจหมายรวมถึงการแปลจากภาษาอังกฤษ  ให้เป็นภาษาอังกฤษ  หรือจากไทย เป็นไทยก็เป้นไปได้ ลักษณะงานที่นิยมให้แปลคือ 1. ต้นฉบับเป็นภาษาอังกฤษ ให้แปลเป็นไทย 2. ต้นฉบับเป็นภาษาไทย ให้เขียนออกมาเป้นภาษาอังกฤษ 3. ต้นฉบับเป็นภาษาจีน  ให้แปลเป็นไทย 4. งานแปลเว็บไซต์ 5. งานแปลบทความต่างๆ งานที่นิยมให้แปลคือ 1. แปลจากเว็บไซต์ภาษาอังกฤษ มาเป็นภาษาไทย 2. แปลจากเว็บไซต์ภาษาไทย มาเป็นภาษาอังกฤษ

By | 2017-05-05T09:40:40+00:00 January 4th, 2017|เขียนบทความ|0 Comments