policy 2017-11-10T03:42:33+00:00

We Create

BEST CONTENT
best article
FOR YOU

นโยบายของ เขียนบทความ.com

เราได้สร้างเว็บ รับจ้างเขียนบทความ.com และเขียนบทความ.com ขึ้นมาเพื่อรองรับจำนวนงานที่มีปริมาณมาก และทำให้ยากแก่การจัดสรร ทั้งผู้จ้างเขียนบทความ และนักเขียนเอง ก็จะมีปัญหาที่แตกต่างกันไป ทั้งสองฝั่งมักจะมีปัญหาในเรื่องของการรับงาน และการจ้างงานที่ยังไม่มีระบบที่จะรองรับกับการทำงานได้จริงในปัจจุบัน และเกิดการสูญเสียในเรื่องของเวลา และความเข้าใจผิดในหลายๆกรณี หรือแม้กระทั่งในการจัดเก็บงานเขียนที่ต้องการแก้ไข หรืองานที่เสร็จแล้วก็ยังไม่มีระบบมารองรับ และปัญหาอีกมากมายในการเขียนบทความในแต่ละครั้ง ทั้งนี้ยังรวมไปถึงความปลอดภัยของผู้จ้างเขียนบทความ และนักเขียนเองไม่ว่าจะเป็นการโอนเงิน การคืนเงินที่ต้องมีเอกสารตรวจสอบได้

ดังนั้นเรามีความพยายามอย่างมากที่จะเห็นการเขียนบทความให้เป็นเรื่องง่าย

 • เป็นแหล่งที่จะหานักเขียนมืออาชีพให้เหมาะกับงานที่ลูกค้าต้องการ
 • สร้างความเข้าใจในงาน ข้อกำหนด เงื่อนไขในการเขียนงานให้กับ client และ writer

-นักเขียนที่ไม่ได้เป็นนักเขียนที่แท้จริง
การเป็นนักเขียนที่แท้จริงจะต้องมีความรับผิดชอบในเรื่องของงานที่รับ และเรื่องของเวลาในการส่งงานก็มีความสำคัญไม่แพ้กัน หากงานเขียนเกิดข้อผิดพลาดและต้องการการแก้ไขนักเขียนจะต้องทำการแก้ไขอย่างรวดเร็ว

-เป็นแหล่งหารายได้
การเขียนบทความมีความสำคัญมาก หากไม่มีนักเขียนแล้วก็คงไม่สามารถเกิดการถ่ายทอดความรู้ ความรู้สึกในลักษณะต่างๆออกมา การจะใช้ภาพทั้งหมดคงเป็นไปไม่ได้ การจะถ่ายทอดและอธิบายจำเป็นอย่างมากที่จะต้องมีตัวหนังสือในการช่วย ดังนั้นนักเขียนที่มีฝีมือจะสามารถหารายได้จากการเขียนในรูปแบบต่างๆไม่มากก็น้อย โดยเราได้จัดทำเครื่องมือที่อำนวยความสะดวกให้มากที่สุด

-เป็นแหล่งซื้อขายงานเขียน
นโยบายที่ชัดเจนในการเป็นแหล่งรวมบทความไม่ว่าจะเป็นเรื่องใด สาขาวิชาใด ก็สามารถลงขาย และซื้อบทความที่ตนเองต้องการได้โดยไม่ต้องคอยให้เขียนใหม่ (กำหนดดำเนินการ)

-นโยบายในการคัดสรรนักเขียนที่มีคุณภาพเท่านั้น
นักเขียนที่จะได้รับการคัดเลือกในการทำงานเขียนจะต้องผ่านการทดสอบเป็นอย่างดีแล้วเพื่อที่จะให้เข้าใจในการทำงาน

-นโยบายไม่ให้มีการคัดลอกงานเขียน
การคัดลอกงานเขียนไม่ว่าจะเป็นส่วนใดส่วนหนึ่งหรือทั้งหมดเป็นสิ่งที่ทาง เขียนบทความ.com ไม่สามารถยอมรับได้ในการทำงาน และเป็นโทษสูงสุดในการทำงานเขียน

Best Content
Your Next Website Starts here

แนวทางปฏิบัติ

โดยการตกลงตามข้อกำหนดเหล่านี้ เท่ากับคุณตกลงว่าในเวลาที่ใช้บริการ คุณจะปฏิบัติตามกฎเหล่านี้

 • ห้ามทำสิ่งใดก็ตามที่ผิดกฎหมาย
 • ห้ามดำเนินกิจกรรมใดๆ ที่แสวงหาประโยชน์ เป็นอันตราย หรือมีทีท่าว่าจะเป็นอันตรายต่อเด็ก
 • ห้ามส่งสแปม สแปมคืออีเมล, ข้อความประกาศ, คำขอชื่อบุคคลสำหรับติดต่อ, SMS (ข้อความ SMS) หรือข้อความโต้ตอบแบบทันทีที่ส่งมาเป็นจำนวนมากโดยไม่ได้ต้องการหรือร้องขอ
 • ห้ามแสดงต่อสาธารณะหรือใช้บริการเพื่อแบ่งปันเนื้อหาหรือเนื้อความที่ไม่เหมาะสม (เกี่ยวข้องกับการเปลือยกาย การมีเพศสัมพันธ์กับสัตว์ สื่อลามกอนาจาร ความรุนแรงที่แสดงออกอย่างชัดเจน หรือการกระทำผิดทางอาญา เป็นต้น) หรือเนื้อหาของคุณหรือเนื้อหาที่ไม่ได้สอดคล้องกับกฎหมายหรือระเบียบข้อบังคับในพื้นที่
 • ห้ามดำเนินกิจกรรมที่เป็นการหลอกลวงหรือก่อให้เกิดความเข้าใจผิด (เช่น การขอเงินโดยการสวมรอย การปลอมตัวเป็นผู้อื่น การควบคุมบงการบริการเพื่อเพิ่มจำนวนครั้งที่เล่น หรือให้มีผลต่อการจัดอันดับ การให้คะแนน หรือความคิดเห็น) หรือที่เป็นการหมิ่นประมาทหรือทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียง
 • ห้ามหลบเลี่ยงข้อจำกัดใดๆ เกี่ยวกับการเข้าถึงหรือความพร้อมให้บริการของบริการ
 • ห้ามดำเนินกิจกรรมที่เป็นอันตรายต่อคุณ บริการ หรือผู้อื่น (เช่น การส่งไวรัส การสะกดรอยตาม การสื่อสารถ้อยคำแสดงความเกลียดชัง หรือการส่งเสริมให้ใช้ความรุนแรงต่อผู้อื่น)
 • ห้ามละเมิดสิทธิของผู้อื่น (เช่น การแบ่งปันเพลงที่มีลิขสิทธิ์หรือเนื้อหาอื่นๆ ที่มีลิขสิทธิ์โดยไม่ได้รับอนุญาต การจำหน่ายต่อหรือแจกจ่ายในลักษณะอื่นๆ )
 • ห้ามดำเนินกิจกรรมที่ละเมิดสิทธิความเป็นส่วนตัวหรือสิทธิในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้อื่น
  username มีความสำคัญในการสมัครแต่หาก ชื่อ username ที่สมัครทำให้เกิดการเข้าใจผิด หรือใกล้เคียง คล้าย เหมือน ที่อาจจะทำให้เข้าใจผิดไปในทางหนึ่งทางใด เราจะดุลพินิจในการตัดสินและอาจมีความจำเป็นที่ต้องเปลี่ยน username

 

ข้อจำกัดความรับผิด

 • การละเมิดใดๆเกิดขึ้นในการเขียนบทความหรืออื่นใดที่เป็นการละเมิดแก่บุคคลอื่น เราจะไม่สามารถรับผิดชอบในการกระทำนั้นๆได้ระหว่างนั้น
 • เราไม่รับผิดชอบหรือรับผิดจากการไม่ได้ปฏิบัติตามหรือความล่าช้าในการปฏิบัติตามภาระหน้าที่ของตนภายใต้ข้อกำหนดเหล่านี้ เท่าที่การไม่ได้ปฏิบัติตามหรือความล่าช้านั้นเกิดขึ้นจากพฤติการณ์ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมตามสมควร แต่เราจะพยายามลดผลกระทบของเหตุการณ์ใดๆ เหล่านี้ให้เหลือน้อยที่สุดและปฏิบัติตามภาระหน้าที่ที่ไม่ได้รับผลกระทบ

การเรียกการใช้งาน

 • ในเนื้อหา และข้อมูลบางส่วนของเว็บๆไซต์ เราจะใช้คำว่า Writer ในการใช้เรียกนักเขียน และคำว่า Client ในการเรียกผู้จ้าง ควรศึกษาการใช้เพื่อประโยชน์กับตัวท่านเอง

ข้อกำหนดในความเป็นส่วนตัว

 • ข้อมูลที่ได้ทำการกรอกเข้ามาในแพลตฟอร์ม จะไม่ทำการจำหน่ายให้แก่บุคคลที่สามหรือเปิดเผยให้บุคคลทั่วไปได้ทราบ เว้นแต่จะมีคำสั่งที่ถูกต้องตามกฏหมาย หากมีการกระทำผิด
 • ข้อมูลที่ได้ทำการกรอกเข้ามาในแพลตฟอร์ม จะใช้ในกิจการของเว็บ เขียนบทความ.com เท่านั้น รวมถือการแจ้งข้อมูล การแจ้งเตือน การทำสถิติต่างๆในการตลาด