page-details 2017-04-02T00:37:20+00:00

บทความอธิบายบริการหรือสินค้าในแต่ละหน้า

หากที่หน้าเว็บของเรามีรูปภาพเป็นจำนวนมาก หรือเรียกว่าแทบไม่มีคำอธิบายเลยว่าหน้านั้นๆเกี่ยวกับอะไร จะเป็นการยากมากที่คนที่ได้เปิดมาเจอจะทำความเข้าใจ หรือแม้แต่ google เองก็จะยากที่จะเข้าใจด้วย โอกาสที่จะทำให้ลูกค้าหาหน้านั้นๆเจอก็เป็นเรื่องยาก

เขียนอะไรได้บ้างในหน้าที่มีแต่รูปภาพ

  1. สามารถเขียนอธิบายข้อมูลพื้นฐาน เช่น หากเป็นหน้าที่เกี่ยวกับท่องเที่ยวก็สามารถเขียนอธิบายการเดินทาง สถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัย ร้านอาหาร เวลา และอื่นๆที่เป็นข้อมูลพื้นฐานที่ทุกคนต้องรู้
  2. อธิบายบริการหรือสินค้าในหน้านั้นๆ หากมีรูปภาพอย่างเดียวแล้วไม่มีคำอธิบายประกอบมักจะทำให้เข้าใจได้ยากหรืออาจทำให้ผู้อ่านตีความผิดพลาดไปได้
  3. ประเภทของสินค้าหรือบริการ เราสามารถเขียนอธิบายโดยรวมเป็นหมวดหมู่ เพื่อให้ผู้อ่านเข้าใจได้โดยง่าย
  4. เขียน Tips หรือความรู้ใหม่ๆสำหรับสินค้า การเข้าให้ความรู้ใหม่เป็นเสน่อย่างหนึ่งในการเรียกผู้อ่านได้เป้นจำนวนมาก
  5. เขียนบทสรุปของหน้านั้น บางครั้งเราสามารถเขียนสรุปใจความสำคัญเพื่อให้ผู้อ่านเข้าใจได้โดยง่ายและสรุปประเด็นหลักๆให้เข้าใจได้ง่ายเพื่อไม่ให้เกิดความผิดพลาดในการสื่อสาร
  6. เขียนเพื่อ SEO การเขียนที่มี Keyword ที่ต้องการไม่มากหรือน้อยเกินไป ทำให้ผู้อ่านหรือ google เข้าใจได้โดยง่ายว่าต้องการสื่อสารเรื่องอะไร หน้าที่เราต้องการเกี่ยวกับอะไรเด่นในเรื่องอะไร

โดยมากการเขียนลักษณะนี้จะมีความยาวประมาณ 500 คำ และมีการใช้ Keyword เชื่อมโยงกันไปแต่ละหน้า แต่ละหมวดหมู่

เขียนบทความอธิบายในแต่ละหน้า

เขียนบทความอธิบายในแต่ละหน้า

เขียนบทความอธิบายในแต่ละหน้า