ขั้นตอนเพียง 3 ขั้นในการทำงาน

สำหรับผู้จ้างเขียนบทความหรือ CLIENT มีขั้นตอนง่ายๆดังนี้

1. สมัครสมาชิกก่อนครับ

2. เพิ่มเงินเข้าระบบ

3. ทำการส่งงานให้นักเขียนได้เลยครับ

By | 2017-04-18T08:23:54+00:00 January 4th, 2017|เขียนบทความ|0 Comments