FB-fanpage 2017-04-04T08:02:16+00:00

Pictures with Caption
Facebook.com

การ Update ข่าวสาร ข้อมูล ความรู้ และข้อมูลอื่นๆ มักเป็นปัญหาที่คนทำ Facebook หรือคนที่ต้องการความเคลื่อนไหวตลอดในสื่อต่างๆ เพื่อให้มีคนติดตามอย่างต่อเนื่องเป็นสิ่งสำคัญมาก และสิ่งที่คัญมากขึ้นไปอีกคือความต้องการเพิ่มยอดกด like กด share เพื่อให้ผู้คนรับทราบในสิ่งที่ตัวเองต้องการสื่อสารออกไป

 

การโฆษณาที่ดีที่สุดคือ การที่มีผู้อื่นช่วยส่งต่อโดยไม่มีเงื่อนไข การทำให้ผู้คนสนใจและส่งต่อกันไปเองจะทำให้เราได้รับประโยชน์มากที่สุด

ดังนั้นเราจึงสร้างในสิ่งที่เห็นผล และได้รับการยอมรับว่ามีผลต่อผู้อ่าน ใช้ต้นทุนต่ำ เข้าถึงผู้คนเป็นจำนวนมาก เข้ากับสถานการณ์ที่เกิดขึ้น ทั้งนี้เราได้แบ่งเป็นหมวดหมู่ของงาน เพื่อให้หมาะสมกับการใช้งานในการแต่ละครั้ง