แปลบทความ ไทย อังกฤษ จีน

การแปลภาษามีความสำคัญไม่น้อย จุดประสงค์เพื่อต้องการสื่อสารให้ลูกค้า หรืออธิบายให้เข้าใจในสิ่งที่เราต้องการสื่อสารออกไป และภาษาที่นิยมใช้กันคงหนีไม่พ้นภาษาอังกฤษ ภาษาไทย และที่มาแรงที่สุดคือภาษาจีน ไม่ว่าจะเป็นไทยเป็นจีน ไทยเป็นอังกฤษ แต่การแปลภาษาไม่ได้หมายถึงการแปลภาษาหนึ่ง มาเป็นอีกภาษาหนึ่ง ในการแปลบางครั้งอาจหมายรวมถึงการแปลจากภาษาอังกฤษ  ให้เป็นภาษาอังกฤษ  หรือจากไทย เป็นไทยก็เป้นไปได้

ลักษณะงานที่นิยมให้แปลคือ

  • 1. ต้นฉบับเป็นภาษาอังกฤษ ให้แปลเป็นไทย
  • 2. ต้นฉบับเป็นภาษาไทย ให้เขียนออกมาเป้นภาษาอังกฤษ
  • 3. ต้นฉบับเป็นภาษาจีน  ให้แปลเป็นไทย
  • 4. งานแปลเว็บไซต์
  • 5. งานแปลบทความต่างๆ

งานที่นิยมให้แปลคือ

  • 1. แปลจากเว็บไซต์ภาษาอังกฤษ มาเป็นภาษาไทย
  • 2. แปลจากเว็บไซต์ภาษาไทย มาเป็นภาษาอังกฤษ
By | 2017-05-05T09:40:40+00:00 January 4th, 2017|เขียนบทความ|0 Comments