เขียนข้อมูลสำหรับเว็บไซต์

ปัญหาที่จะเกิดขึ้นทุกครั้งในการทำเว็บไซต์คือข้อมูลที่จะต้องเขียนลงไป เหมือนดังหนังสือที่มีรูปเล่มแล้วแต่หากขาดข้อมูล เนื้อหาในหนังสือ ก็คงจะเรียกว่าหนังสือไม่ได้ และที่สำคัญข้อมูลจะบ่งบอกถึงทุกสิ่ง ทุกอย่าง ที่เราจะสามารถสื่อสารให้บุคคลอื่นๆเข้าใจ ไม่ว่าจะเป็นสินค้าหรือบริการต่างๆ

 

เพียงคุณบอกถึงความต้องการของเว็บไซต์

  • 1. เมนูที่ต้องมี เช่น บริการ สินค้า ติดต่อเรา
  • 2. ข้อมูลดิบเท่าที่จะหาได้ หรือจะเป็นข้อมูลทั่วไป เราจะนำข้อมูลมาย่อยให้ได้ใจความสำคัญ
  • 3. ความต้องการที่เป็นจุดสำคัญในการใช้บริการ หรือสินค้า
  • 4. เงื่อนไขที่ต้องมี
  • 5. ส่งงาน

เพียงท่านบอกเมนูหลักของเว็บไซต์  บอกถึงความต้องการ เราสามารถวางแผนให้ท่านได้ว่าควรจะมีเนื้อหาอะไรบ้าง จำนวนกี่หน้า ใช้ภาษาอะไรบ้าง ทั้งนี้ในการเขียนข้อมูลทั้งเว็บไซต์จะต้องมีการพูดคุยให้เข้าใจถึงความต้องการงานถึงจะออกมาได้ผลดีที่สุด

By | 2017-05-05T09:10:10+00:00 January 4th, 2017|เขียนบทความ|0 Comments