client

By | 2017-03-21T09:48:31+00:00 January 4th, 2017|เขียนบทความ|

<div class="wpb_row vc_row vc_row-fluid mk-fullwidth-false attched-false de vc_row-fluid"> แนวทางที่ต้องปฏิบัติสำหรับผู้ว่าจ้าง (CLIENT) โดยการตกลงตามข้อกำหนดเหล่านี้ เท่ากับคุณตกลงว่าในเวลาที่ใช้บริการ คุณจะปฏิบัติตามกฎเหล่านี้ – ห้ามทำสิ่งใดก็ตามที่ผิดกฎหมาย – ห้ามดำเนินกิจกรรมใดๆ ที่แสวงหาประโยชน์ เป็นอันตราย หรือมีทีท่าว่าจะเป็นอันตรายต่อเด็ก – ห้ามส่งสแปม discount football jerseys สแปมคืออีเมล, ข้อความประกาศ, คำขอชื่อบุคคลสำหรับติดต่อ, SMS (ข้อความ SMS) หรือข้อความโต้ตอบแบบทันทีที่ส่งมาเป็นจำนวนมากโดยไม่ได้ต้องการหรือร้องขอ – ห้ามแสดงต่อสาธารณะหรือใช้บริการเพื่อแบ่งปันเนื้อหาหรือเนื้อความที่ไม่เหมาะสม (เกี่ยวข้องกับการเปลือยกาย การมีเพศสัมพันธ์กับสัตว์ สื่อลามกอนาจาร ความรุนแรงที่แสดงออกอย่างชัดเจน หรือการกระทำผิดทางอาญา เป็นต้น) หรือเนื้อหาของคุณหรือเนื้อหาที่ไม่ได้สอดคล้องกับกฎหมายหรือระเบียบข้อบังคับในพื้นที่ – ห้ามดำเนินกิจกรรมที่เป็นการหลอกลวงหรือก่อให้เกิดความเข้าใจผิด (เช่น การขอเงินโดยการสวมรอย การปลอมตัวเป็นผู้อื่น การควบคุมบงการบริการเพื่อเพิ่มจำนวนครั้งที่เล่น หรือให้มีผลต่อการจัดอันดับ การให้คะแนน หรือความคิดเห็น) หรือที่เป็นการหมิ่นประมาทหรือทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียง [...]

writer

By | 2017-03-21T09:48:44+00:00 January 4th, 2017|เขียนบทความ|

นักเขียนยอมรับในกฎระเบียบข้อบังคัง ข้อตกลง ที่เกี่ยวข้องกับการทำงาน และธุรกรรมทางการเงิน และเข้าใจในกฎระเบียบทุกข้อ – การคัดลอก copy งานเขียนที่อื่นมา ? สำหรับนักเขียนที่ทำการคัดลอกจากที่ต่างๆมา ไม่ว่าจะเป็นเว็บ หรือที่ใดๆ โดยที่ไม่ได้ทำการแต่งขึ้นมาใหม่เองหากผู้ว่าจ้างแจ้งมา หรือตรวจพบในภายหลังเราจะทำการยกเลิกงานเขียนนั้น ต้องรับผิดชอบในสิ่งที่เกิดความเสียหายขึ้น และหักเงินที่ค้างอยู่ที่ต้องชำระในครั้งต่อไป ทำการยกเลิกนักเขียนผู้ที่ทำผิดทันที จะไม่มีการชำระเงินใดๆทั้งสิ้นให้แก่นักเขียน บางท่านบอกว่าไม่ยุติธรรม ให้ทำการยกเลิกเฉพาะบทความที่คัดลอกมาก็พอไม่จำเป็นต้องยกเลิกทั้งหมด cheap football jerseys china ทางเราต้องแจ้งว่าเราแจ้งท่านก่อนแล้ว และแจ้งเสมอว่าการคัดลอกบทความจากที่อื่นมาเป็นความผิดร้ายแรงที่สุดในการเขียนบทความ หากไม่อยากโดนยกเลิกงานทั้งหมดอย่าทำการคัดลอกมา   – เพื่อความปลอดภัยของนักเขียน และผู้จ้างเขียน ห้ามทำการติดต่อกันภายนอกเว็บไซต์ โดยการให้ข้อมูลในการติดต่อไม่ว่าจะส่วนหนึ่งส่วนใด กรณีใดๆ ไม่ว่าจะติดต่อหรือไม่ติดต่อก็ตาม หากตรวจพบเราจะทำการปิดบัญชี และหยุดการทำธุรกรรมทางการเงินโดยทันทีโดยไม่แจ้งล่วงหน้า และท่านจะไม่สามารถสมัครเข้ามาใหม่ได้ หากเกิดความเสียหายที่ไม่ได้อยู่ภายใต้การดูแลของเว็บไซต์เราไม่สามารถรับผิดชอบได้ – หลังจากที่ผู้จ้างทำการสร้างโครงการจะมีนักเขียนเข้ามารับงาน งานควรจะเสร็จภายใน 1 วันหรือดูข้อกำหนดในแต่ละงาน หลังจากที่นักเขียนรับงาน – เขียนบทความมีความยาวเท่าไร ? จำนวนความยาวหรือ [...]

ระบบcws

By | 2017-03-21T09:47:26+00:00 January 4th, 2017|เขียนบทความ|

จ้างเขียนบทความ กับนักเขียนมืออาชีพ หากต้องการพูดคุยสอบถามในการจ้างเขียนบทความ สามารถติดต่อได้ทาง Line, Email, Phone บอกความต้องการของท่าน จุดประสงค์ในการเขียน สิ่งที่ต้องการในการเขียนบทความ เราพร้อมบริการท่านอย่างเต็มความสามารถ หากต้องการบทความที่ดีมีคุณภาพ ควรแจ้งรายละเอียดแก่นักเขียนให้มากที่สุด ให้นักเขียนเข้าใจถึงความต้องการ จุดประสงค์ในการเขียน และเงื่อนไขที่ท่านกำหนด   1.พูดคุยสอบถามกับเจ้าหน้าที่ line id : KARNTAN   ,อีเมล์ : writer.thai.info@gmail.com , โทร : 089 480 4880 เพื่อพูดคุยสอบถาม ความต้องการต่างๆ และความเป็นไปได้ในการทำงานให้ออกมาตรงตามต้องการ 2.ใช้ระบบ CWS (ลูกค้าสามารถทำเองได้) แต่วิธีนี้จะไม่เหมาะสมกับลูกค้า หรือผู้ว่าจ้างที่จ้างเป็นครั้งแรกๆ เพราะอาจจะเกินความเข้าใจผิดในการสั่งงาน ไม่เข้าใจภาษาที่ใช้ในการสื่อสาร วิธีที่ 2 นี้ เหมาะสำหรับผู้ว่าจ้างที่มีความชำนาญในระดับหนึ่ง ดังนั้นควรใช้บริการในข้อ 1 ก่อนเสมอเพื่อพูดคุยสอบถาม ความต้องการต่างๆ และความเป็นไปได้ในการทำงานให้ออกมาตรงตามต้องการ ระบบเขียนบทความ [...]

ARTICLE

By | 2017-05-05T09:13:23+00:00 January 4th, 2017|เขียนบทความ|

บทความ หมายถึงงานเขียนที่เผยแพร่ในสื่อสิ่งพิมพ์หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งมีจุดประสงค์เพื่อเผยแพร่ข่าวสาร  ผลการวิจัย  เผยแพร่ความรู้ การวิเคราะห์ทางการศึกษา การวิพากษ์วิจารณ์ เป็นต้น  โดยปกติบทความหนึ่งบทความจะพูดถึงเรื่องใดเรื่องหนึ่งเป็นประเด็นหลักเพียงเรื่องเดียว

ปิดโหมดสีเทา