เขียนบทความ SEO
ใครที่อยู่ในวงการการสร้างเว็บไซต์ หรือการทำการตลาด online ย่อมรู้จักกับการเขียนบทความ SEO อย่างแน่นอน ดังนั้น จึงมีวิธีการเขียนบทความ SEO ที่แตกต่างกันไปตามแต่ละคนจะเข้าใจและเห็นว่าได้ผลตามที่ต้องการ การเขียนบทความ SEO มีหลายรูปแบบมากมีตั้งแต่การวางตังอักษร การวางรูปแบบ การลงรูป ทั้งหมดมีความหมาย มีผลต่อการเขียนบทความ SEO

บทความ SEO

บทความ SEO ที่หลายคนต้องเคยทำ

  1. ทำการลอกบทความที่อยู่ในตำแหน่งที่ดีๆแล้วมาเขียนใหม่ๆ แต่ให้โครงสร้างเหมือนเดิม : การทำแบบนี้หวังว่าจะทำให้ตำแหน่งที่ได้จะเหมือนตามที่เราไปเอามา โดยการเขียนแบบนี้หวังหรือเรียกว่าฝันก็ได้ว่าจะได้ตำแหน่งการค้นหาที่ไม่แตกต่าง
  2. เขียน keyword หรือเพิ่มความหนาแน่นของคำ : สำหรับการทำแบบนี้ถือว่าเป็นมาตรฐานเลยก็ว่าได้ เรียกว่าหากใครเข้ามาในวงการเขียนบทความ SEO ก็ต้องใช้วิธีนี้อย่างแน่นอน
  3. ระบุตำแหน่งของ Keyword ที่แสดง : ระบุตำแหน่งลงไปเลยว่าจะอยู่ที่ไหน จำนวนเท่าไร เช่น อยู่ย่อหน้าแรก หรือย่อหน้าสอง อะไรก็ว่าไปแล้วแต่จะเห็นสมควรและคิดว่าจะได้ผลตามที่ต้องการ
  4. การกำหนด Keyword และคำใกล้เคียง : เขียนกำหนด Keyword ที่ต้องการก็เป็นสิ่งที่ใช้กับมากในการเขียนบทความ SEO แต่จะเขียนแค่คำเดียวก็จะเสียเวลากันเกินไม่เขียนเพิ่มคำที่ต้องการเข้าไปด้วยเลย โดยเอาคำที่ใกล้เคียงกันเขียนลงไปด้วยเลยก็จะทำให้ได้ประโยชน์ในบทความเดียวกันไปเลย
By | 2017-05-05T09:34:43+00:00 May 4th, 2017|เขียนบทความ|0 Comments