การซ้ำคำ หรือการเน้นคำของบทความ

ไม่มีกำหนดตายตัวว่าควรเน้นคำจำนวนเท่าไร  แต่โดยทั่วไปมักจะ 3-4 บรรทัด ควรจะมีการเน้นคำ แต่อย่าเน้นคำจนดูไม่สวยงาม โดยการเน้นคำเราจะเอา keyword หรือชื่อเรื่อง ที่ได้รับเป็นตัวเน้นคำ

 

 

By | 2017-05-05T09:09:31+00:00 January 4th, 2017|เขียนบทความ|0 Comments